En hilsen fra DansiT våren 2023

Published 23. January 2023

Om hvorfor inkludering, likestilling og mangfold er viktig i dans og koreografisk arbeid Inkludering, likestilling og mangfold er et kunstsyn og verdigrunnlag som preger hele DansiTs arbeid, både kunstnerisk og[…]