DansiT er et koreografisk senter som jobber lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt, med base i Trondheim.

DansiT tilbyr aktiviteter for både publikum og dansekunstnere. Som koreografisk senter legger DansiT til rette for kunstneres eget arbeid, koreografisk utviklingsarbeid og ulike møtepunkter mellom kunstnere og publikum. DansiT er opptatt av at flest mulig skal få tilgang og nærhet til dans og koreografi.

DansiT tilbyr residens og co-produksjon, og er egenproduserende av ulike koreografiske utviklingsprosjekter og gjennom å drifte Danselaboratoriet og Danseteateret. DansiT tar imot gjestespill, arrangerer Multiplié dansefestival, er partner i turnénettverket Dansenett Norge, presenterer dansefilm og inngår i ulike former for samarbeidsprosjekter. Rosendal Teater er DansiTs nærmeste samarbeidspartner, blant annet kuraterer organisasjonene et felles barne- og ungdomsprogram. DansiT tilbyr også ulike former for kompetanseheving, verksteder, samtaler mm.

DansiTs formål er å styrke og utvikle mulighetene for produksjon, visning og undervisning av dansekunst, samt fremme kunstformens posisjon. Senteret arbeider for økt aktivitet og synlighet av dansekunst, og etablerer kontakt mellom lokale, regionale, nasjonale og internasjonale kunstnere og organisasjoner/institusjoner.

Tilholdssted

DansiT holder til i østbyen i Trondheim. DansiT er samlokalisert med Rosendal Teater i Innherredsveien 73. I tillegg forvalter DansiT produksjonslokaler for dans og koreografi i Strandveien 33 på Svartlamon, som er en del av Svartlamon Kulturstiftelse.

Det er mulig å leie DansiTs produksjonssal på kveldstid og i helger.

DansiT markerte Dansens Dager 2019 med transporteringsdans fra DansiTs lokaler på Svartlamon til Rosendal Teater (som var i sluttfasen av byggeprosessen) for å markere en ny epoke. Gjestedansere er residensgjestene Taneli Törmä og Hilde Ingeborg Sandvold, og hunden Smula!

Video: Gina Sandberg

Organisering

DansiT ble etablert av dansemiljøet i Trondheim i 2001, og organisert som en forening med profesjonelle dansekunstnere i regionen som medlemmer.

Ved årsmøtet 2021 ble det vedtatt at foreningen oppretter DansiT AS, som blir den operative dansekunstinstitusjonen DansiT.

Styret 2024

 1. Roger Karlsen (Styreleder)
 2. Anette Ystgaard
 3. Victoria Husby
 4. Rose Martin
 5. Carl Martin Faurby
 6. Linn Slettum Bjerke

Valgkomité 2024

 1. Tone Pernille Østern
 2. Mari Flønes

Samarbeid med Rosendal Teater

Rosendal Teater er en viktig samarbeidspartner når vi kuraterer våre sesongprogram. Vi samarbeider om barne- og ungdomsprogrammet, faglig innhold og bidrag til de ulike scenekunstfestivalene som arrangeres på huset.

Samarbeidspartnere

DansiT har en rekke viktige samarbeidspartnere, både lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Å bygge sterke nettverk og samarbeid har alltid vært viktig for DansiT, for økt samhold, samhandling og bærekraft. Dette er med på å skape inkluderende, mangfoldige, likeverdige, trygge, respekt- og gledesfylte samfunn. 

DansiT samarbeider og har samarbeidet med: Rosendal Teater, Svartlamon Kulturstiftelse, Verkstedhallen, Husly kunstnerresidens, Lademoen Kunstnerverksteder, Babel – visningsrom for kunst, Lademoen Kirke, Kulturnatt Trondheim, Propellen Teater, Rotvoll kunstnerkollektiv, Den Kulturelle Skolesekken, Kulturenheten (TK), Minimalen Kortfilmfestival, Cinemateket Trondheim, Midt-Norsk Filmsenter, Kunsthall Trondheim, Trøndelag Teater, Trondheim Symfoniorkester- og Opera (TSO), Olavsfestdagene, Litteraturhuset i Trondheim, Trondheim folkebibliotek, Litterært kollektiv, Arrangementskontoret, Dansens Hus, Dansenett Norge, CoDa- festivalen, Carte Blanche, Skuespiller- og danseralliansen (SkuDa), Profesjonell dansetrening (Proda), Scenekunstbruket, Nasjonalballetten (DNOB), Norske dansekunstnere (NoDa), nettverk kompetansesentra for dans, arrangører tilknyttet turnévirksomhet: Storstuggu, Parken Kulturhus, KOREDA/Dans i Trøndelag, Inderøy Kulturhus, In2it, Operaen i Kristiansund, Teatret Vårt, Moldejazz, Move dansefestival, Juba Juba, Soddjazz, Orkdal Kulturhus, Parken Kulturhus, Dampsaga Kulturhus, Namsos Kulturhus, Teater Innlandet, Hamar Kulturhus og Gjøvik Kultursenter, samt selvstendige kunstnere og kompanier.

DansiT er partner i Dansenett Norge, samt medlem i NTO, Festivalnettverk Trøndelag og Danse og teatersentrum.

Lenker

Her finner du lenker til aktører innen scenisk dans regionalt og nasjonalt!

Nasjonale organisasjoner/institusjoner:

 1. Danseinformasjonen
 2. Norske Dansekunstnere (NoDa)
 3. SANS – Senter for dansepraksis i skole, utdanning og forskning
 4. PRODA – Profesjonell dansetrening
 5. Dansens Hus
 6. Den Norske Opera & Ballett
 7. Skuespiller- og danseralliansen
 8. Carte Blanche

Regionale sentre:

 1. Davvi – Senter for scenekunst
 2. Dans i Trøndelag
 3. Bergen Dansesenter
 4. RAS – Regional Arena for Samtidsdans
 5. DansiS – Dansekunst i Stavangerregionen
 6. NORA – Nasjonal og regional arena for dans i Vestfold og Telemark
 7. DiØ – Dansekunst i Østfold
 8. Bærum Kulturhus /Dans Sørøst-Norge
 9. Fjelldansen
 10. DansINN
 11. R.E.D. (Residency Eina Danz)
 12. Forum for nordnorske dansekunstnere

Norske dansefestivaler:

 1. Dansefestival Barents (Hammerfest)
 2. Vårscenefest (Tromsø)
 3. BAREDANS Biennale (Bodø)
 4. Kortreist Dansefestival (Inderøy)
 5. Multiplié Dansefestival (Trondheim)
 6. Tid for Dans (Porsgrunn)
 7. Sånafest (Hølen og Son)
 8. Oktoberdans (Bergen)
 9. CODA – Oslo International Dance Festival (Oslo)
 10. Ravnedans (Kristiansand)

Norske fagtidsskrift (nett og papir):

 1. Scenekunst
 2. Periskop
 3. Norsk Shakespeare- og teatertidsskrift
 4. Artscene

Savner du noe? Tips oss ved å sende e-post til arnesigurd(at)dansit.no