Supporters

DansiT is supported by Kulturdepartementet, Norsk Kulturråd, Trondheim Kommune and Trøndelag Fylkeskommune.

DansiT og Rosendal Teater has a hotel contract with Clarion Collection Hotel Grand Olav.

https://www.regjeringen.no/no/dep/kud/id545/
Kulturdepartementet
http://kulturradet.no/
Kulturrådet
http://www.trondheim.kommune.no/
Trondheim Kommune
https://www.trondelagfylke.no/
Trøndelag fylkeskommune