Forestillinger Fullt program
Pris
Betal det du kan 75kr – 250kr
Sted
Rosendal Teater - Sal 1
Lengde
70 min
fredag 24. mai 2024 - kl.19:00 Billetter
lørdag 25. mai 2024 - kl.19:00 Billetter

I RED FLAG inviteres publikum til en felles opplevelse av kroppslig solidaritet forbi menneskets natur. Kan vi gjennom en atmosfære av forventning og entusiasme skape dype forbindelser og sette noe på spill sammen, slik at vi som kollektiv kropp kan engasjeres på linje med en demonstrasjon? I forestillingens alternative dansedemokrati oppstår en relasjonell klimapolitisk estetikk, som vekselsvis strekker seg fra det nære kroppslige, til sosiale organiseringer, og globale fellesskap.

RED FLAG er den første av tre forestillinger hvor Geir Hytten tar for seg ulike sider av «affekt». De er alle en forlengelse av hans masteroppgave i samfunnsgeografi (2022), og skaper et bakteppe for utforsking av miljøspørsmål gjennom dans.

Livet og naturen er sammensatt av det rasjonelle og det irrasjonelle, og utgjør dermed et mangfold av økologier på tvers av hverandre. Publikum skal få oppleve en tilsvarende friksjon gjennom dansernes stadige forhandlinger mellom egne kroppslige mikroverdener og større samfunnsspørsmål, der scenen blir et sted til å øve seg på et bedre samfunn som inkluderer mer enn det menneskelige. Fra et slikt relasjonelt økologisk perspektiv ønsker Hytten å rive oss løs fra en logisk og hierarkisk forståelse, løs fra «den sterkestes rett». På denne måten fremhever RED FLAG det å være sammen i et fellesskap med alle våre ulikheter, og en relasjonell måte å se verden på.

Dansernes kroppslige masse strekker seg utover scenegulvet, formes og omformes igjen og igjen i en kinestetisk ekspansjon. Publikum innlemmes i forestillingens sosiale kropp, påvirket av dansernes fysiske strev. De delte og samtidige kroppslige erfaringene skaper en smittsom følelse av tilhørighet og håp, hvor det oppstår et momentum som kan skape kollektivt engasjement – ja, nærmest en sosial bevegelse.

Om kunstneren

Geir Hytten har en master i Danceperformance fra Laban, og har i over tjue år hovedsakelig jobbet som danser for andre kompanier. I London var han en fast del av Punchdrunk, og jobbet med bl.a. Lea Andersson og Complicite. I Norge var han i en lengre periode del av Jo Strømgren Kompani, men også Impure Company og Karstein Solli. Han har koreografert og utøvd Vi Synger (2016), YOUR FAN (2018), hello brother scene og film (2019-20) og grief will be our companion (2021). Han er ansatt i Skuespiller -og Dansealliansen (SKUDA) og er mottaker av Statens Kunstnerstipend – Arbeidsstipend 2014-15 og 2022-24.

Hans koreografiske tankegang er formet av sin mastergrad i Samfunnsgeografi (UiO), hvor han nå utforsker hvordan kroppen kan engasjere seg i miljøspørsmål gjennom dans på innsiden av et teater. Særlig ideen om kroppen som en relasjonell skala er av interesse, hvor han ser på kroppen som lokal, sosial og global. RED FLAG er den første av tre forestillinger som tar for seg ulike sider av «affekt», og den ser på den prekognitive affekten mellom kropper gjennom en kinestetisk ekspansjon. Den andre, WHITEOUT, undersøker ideen om «gnagende affekt» utenfra, som belyser det kritiske potensialet til en kroppsliggjøring av usikkerhet, tvil og sårbarhet. I dette arbeidet gis ikke dansen en form for forløsning, og er dermed diagnostisk for vår samtid, hvor er vi på vei? Den tredje tar for seg debatten mellom natur og kultur, og undersøker affekt innenfra.

Medvirkende

Koreograf:Geir Hytten
Dansere:Emilie Karlsen, Magdalene Solli, Jake Ingram-Dodd, Louise Tanoto, Terje Tjøme Mossige og Geir Hytten
Musiker og komponist:Kristoffer Lislegaard
Lysdesigner:Benjamin Fjellmann
Ytre øye og produsentInés Belli
Co-produsert av:
Dansens Hus og DansiT

Støttet av:
Kulturrådet (Fri Scenekunst – prosjekt (dans) og Komposisjon og produksjon av musikk), Fond for Lyd og Bilde