DansiT disponerer og drifter egne produksjonslokaler for dans på Svartlamon i Trondheim. Produksjonslokalene består av en dansesal med lyd- og lysutstyr, et lite lager, garderober, og et kontorfellesskap.

Dansesalen benyttes av dansekunstnere i produksjon, og er også egnet for mindre forestillinger eller visninger av work-in-progress. 

DansiT tilbyr også kontorplasser til aktive dansekunstnere.

Henvendelser vedrørende DansiTs produksjonslokaler rettes til DansiTs administrasjon.

Kalender for salen

Bilder

Tekniske spesifikasjoner dansesal

  1. Størrelse: 135 m2 (9 x 15 m)
  2. Takhøyde: 2,96 m
  3. 12 m speilvegg med hvit fortrekksgardin
  4. Svart molton langs veggene
  5. Lyd- og lysutstyr tilgjengelig
  6. Dansematter med svart og hvit side
  7. Et lite lager for bruk under aktuell prøveperiode i salen
  8. Toalett og to garderober med dusj

Aktiviteter dagtid

På dagtid benyttes lokalene av koreografer og kompanier som produserer danseforestillinger. For lengre prosjektperioder søker kunstnerne residens. DansiTs medlemmer og øvrige dansekunstnere med tilknytning til Trondheim og Midt-Norge, samt finansierte produksjoner prioriteres, men alle profesjonelle danse- og scenekunstnere som jobber med koreografi/dans kan søke.

Mellom produksjonsperioder brukes salen av DansiTs medlemmer til trening, koreografiarbeid, forprosjekt og utprøving.

I tillegg til produksjons- og residensvirksomheten, avvikles også kurs, workshops, PRODA og andre danserelaterte aktiviteter i dansesalen.

Residens PRODA Sør-Trøndelag

Aktiviteter kveld / helg

På kveldstid benyttes dansesalen til ulike tilbud i dans og bevegelse. 

DansiT leier også ut salen til virksomheter som arrangerer klasse eller helgekurs.

Dansetilbud