DansiT har gjennom hele sin historie hatt et særlig fokus på å tøye, bøye og utfordre ideer om hva som kan være dans, og hvem som kan være dansere, koreografer og pedagoger. Dette gjenspeiler også hvordan vi jobber fra et publikumsperspektiv, da vi ønsker at flest mulig skal få nærhet til dans og bevegelse. 

Høsten 2022 startet DansiT en etterlengtet satsning i samarbeid med Rosendal Teater som omhandler ytterligere tilgjengeliggjøring og tilrettelegging av våre aktiviteter og prosjekter. Dette arbeidet består blant annet av inkluderingstiltak som berøringsvisning, synstolkning og tegnspråktolkning. På denne siden samler vi en oversikt over hva, når og hvordan vi spesifikt tilrettelegger våre arrangementer.

Program høsten 2023:

Tegnspråktolkes:

24. august: Sesonglansering på Rosendal Teater

3. september kl. 15:00: Treffpunkt – Et cruisingarkiv – Corentin JPM Leven & Ulf Nilseng (NO)

14. september: DansiT-salong: Tilgjengelige kunstnerskap?

24. september kl 13:00: LÆVEN: Tullkattesnutene spiller konsert – Siri Gjære & Kirsti Huke

7. oktober: DansiT-salong: CAVE RAVE

10. november: DansiT-Salong – 30 år siden Dansens år

Sensorisk vennlige forestillinger:

24. september kl. 14:30: LÆVEN: MANNDÝR – Aude Busson (IS)

Ta kontakt!

Vårt arbeid med tilgjengelighet og tilrettelegging er stadig under utvikling og forbedring. Vi setter derfor stor pris på din tilbakemelding om arbeidet vi gjør. Ta kontakt med produsent Betty Nilsen på telefon 924 35 225 eller epost betty@dansit.no for tilbakemeldinger eller spørsmål.  

Om de ulike tiltakene

Berøringsvisning

En berøringsvisning – også kalt “touch tour” – er en guidet opplevelse for publikum med synsnedsettelser. Berøringsvisningen finner sted i forestillingsrommet i forkant av den aktuelle forestillingen, og scenografi, kostyme eller andre sentrale elementer presenteres på en taktil og beskrivende måte. Varighet er vanligvis rundt 30 minutter.  

En berøringsvisning arrangeres gjerne i kombinasjon med at forestillingen synstolkes, men enkelte forestillinger er også aktuelle for kun en av delene.  


Synstolkning

Synstolkning er en beskrivelse av den visuelle informasjonen som ellers fås gjennom synssansen. En synstolk informerer om hvem som er til stede, hva som skjer, kroppsspråk, nonverbal kommunikasjon og hvordan ting ser ut og er plassert i forhold til hverandre. I forbindelse med synstolkning av en forestilling, er synstolkens oppgave å beskrive forestillingens visuelle uttrykk slik at publikum med synsnedsettelser selv kan tolke en mer fasettert kunstopplevelse. 

Det kan variere fra forestilling til forestilling hvordan synstolkningen gjennomføres rent praktisk for publikum. Som regel foregår det ved at publikum som ønsker synstolkning lytter til en (live) lydbeskrivelse parallelt med at forestillingen spilles, mens det i enkelte tilfeller er løst ved at synstolkningen er en integrert del av forestillingen.


Tegnspråktolkning

En tegnspråktolk tolker og gjengir det som ellers fås gjennom hørselssansen. Det kan variere i hvor stor grad forestillingen eller aktiviteten tegnspråktolkes – om det gjelder all tale, sangtekst og musikk eller kun enkelte deler. Vi tekster også noen av forestillingene/aktivitetene.

Universell utforming 

Rosendal Teater, Verkstedhallen og DansiT – Svartlamon er universelt utformet, og alle plan er tilgjengelig med rullestol.

Babel – Visningsrom for kunst er i utgangspunktet ikke tilrettelagt for rullestol. Når DansiT legger sine arrangement dit sørger vi for tilgjengelig rullestolrampe ved inngangen. Innendørs er alt på et plan og mulig å navigere med rullestol. Det er ikke toalett tilgjengelig på arenaen.

Lademoen Kunstnerverksted er dessverre ikke tilrettelagt for rullestol.

Tidligere program

Program vår 2023:

18.02.23: Berøringsvisning – Sixteen Dances
19.03.23: Synstolkning – Jazz Ain´t Nothing but Soul
18.03.23: Integrert synstolkning og teksting av tale – 4 Legs Good
29.04.23: Synstolk tilgjengelig – The Inflatable Museum