DansiT har gjennom hele sin historie hatt et særlig fokus på å tøye, bøye og utfordre ideer om hva som kan være dans, og hvem som kan være dansere, koreografer og pedagoger. Dette gjenspeiler også hvordan vi jobber fra et publikumsperspektiv, da vi ønsker at flest mulig skal få nærhet til dans og bevegelse. 

Høsten 2022 startet DansiT en etterlengta satsning i samarbeid med Rosendal Teater som omhandler ytterligere tilgjengeliggjøring og tilrettelegging av våre aktiviteter og prosjekter. Dette arbeidet består blant annet av inkluderingstiltak som berøringsvisning, synstolkning og tegnspråktolkning. På denne siden samler vi en oversikt over hva, når og hvordan vi spesifikt tilrettelegger våre arrangementer.

Program vår 2024

Avslappa forestillinger:
10. februar: Økohelter – STICKY Productions (NO/SE/UK/IR)

Berøringsvisning:
10. februar: Berøringsvisning – Økohelter

Tegnspråktolking:
18. april & 25. mai: DansiT-salong vår 2024

Multiplié dansefestival 2024

Synstolka forestillinger:
My Body My Home – Lørdag 13. April kl 19:00 – 20:00. Språk: Norsk
fifty ways to leave a shape – Torsdag 18. April kl 18:00 – 19:00. Språk: Norsk
Cosmetic Demons – Lørdag 20. April kl 15:00 – 16:00. Språk: Svensk. Krever påmelding til betty@dansit.no innen dagen før. 

Tegnspråktolka forestillinger:
Kalokagathia – Lørdag 20. April kl 20:00 – 21:00. Språk: Norsk

Tegnspråktolka aktiviteter:
Festivalåpning – Lørdag 13. April kl 20:00 – 23:00. Språk: Norsk
DansiT-salong – Torsdag 18. April kl 20:00 – 22:00. Språk: Norsk
Kunstnersamtale: SCORES THAT SHAPED OUR FRIENDSHIP – fredag 19. April kl 19:15 – 19:45.
NB: Forestillinga i forkant tegnspråktolkes ikke, men har undertekster. Språk: Tolkes på norsk

Forestillinger med undertekster: SCORES THAT SHAPED OUR FRIENDSHIP – Fredag 19. April & Lørdag 20. April kl 18:00 – 19:00. Språk: Norsk og engelsk

Ta kontakt!

Vårt arbeid med tilgjengelighet og tilrettelegging er stadig under utvikling og forbedring. Vi setter derfor stor pris på din tilbakemelding om arbeidet vi gjør. Ta kontakt med tilgangskoordinator Betty Nilsen på telefon 924 35 225 eller epost betty@dansit.no for tilbakemeldinger eller spørsmål.  

Om de ulike tiltakene

Avslappa forestilling

Utøverne har en avslappa holdning til bevegelse og lyder som kommer fra publikum, publikummere kan komme og forlate salen når de ønsker og forsentkommere er tillatt. Spiller forestillinga på Rosendal Teater kan man tilbringe tid i relæxt space (2. etasje på Rosendal Teater) underveis i forestillingen hvis man har behov for det.


Berøringsvisning

En berøringsvisning – også kalt “touch tour” – er en guida opplevelse for publikum med synsnedsettelser eller som av ulike grunner har behov for en mer forutsigbar tilnærming til forestillingsrommet.

Berøringsvisninga finner sted i forestillingsrommet i forkant av den aktuelle forestillingen, og scenografi, kostyme eller andre sentrale elementer presenteres på en taktil og beskrivende måte. Varighet er vanligvis rundt 30 minutter.  

En berøringsvisning arrangeres gjerne i kombinasjon med at forestillinga synstolkes, men enkelte forestillinger er også aktuelle for kun en av delene.  


Synstolkning

Synstolkning er en beskrivelse av den visuelle informasjonen som ellers fås gjennom synssansen. En synstolk informerer om hvem som er til stede, hva som skjer, kroppsspråk, nonverbal kommunikasjon og hvordan ting ser ut og er plassert i forhold til hverandre. I forbindelse med synstolkning av en forestilling, er synstolkens oppgave å beskrive forestillingens visuelle uttrykk slik at publikum med synsnedsettelser selv kan tolke en mer fasettert kunstopplevelse. 

Det kan variere fra forestilling til forestilling hvordan synstolkningen gjennomføres rent praktisk for publikum. Som regel foregår det ved at publikum som ønsker synstolkning lytter til en (live) lydbeskrivelse parallelt med at forestillingen spilles, mens det i enkelte tilfeller er løst ved at synstolkningen er en integrert del av forestillingen.


Tegnspråktolkning

En tegnspråktolk tolker og gjengir det som ellers fås gjennom hørselssansen. Det kan variere i hvor stor grad forestillingen eller aktiviteten tegnspråktolkes – om det gjelder all tale, sangtekst og musikk eller kun enkelte deler. Vi tekster også noen av forestillingene/aktivitetene.


Undertekster

Undertekster er tekster som vises synkronisert til det som blir formidlet verbalt i forestillingen. Teksting brukes for å støtte døve, hørselshemmede og andre i å følge dialog og lydbilde i enkelte forestillinger. Teksting brukes også for å språkoversette.

Universell utforming 

Rosendal Teater, Trondheim Kunsthall og DansiT – Svartlamon er universelt utformet, og alle plan er tilgjengelig med rullestol. Parkering for forflytningshemmede finnes rett utenfor arena.

HAVET er rullestoltilgjengelig. Parkering for forflytningshemmede er tilgjengelig i området nært tilknytta arenaen. 

Trondheim Kunstmuseum har inngang for gjester med rullestol, rullator eller barnevogn på sørsiden av bygget (mot Nidarosdomen). Nærmeste parkering for forflytningshemmede er i Tinghusgata. 

Ved ekstra tilrettelegging vennligst ta kontakt med den spesifikke arenaen:

Rosendal Teater: info@rosendalteater.no tlf: 924 35 225
Trondheim Kunsthall: office@kunsthalltrondheim.no tlf: 485 00 100
DansiT – Svartlamon: betty@dansit.no tlf: 924 35 225
HAVET: utleie@havetarena.no
Trondheim Kunstmuseum: tkm.post@mist.no tlf: 73538180

Tidligere program

Program vår 2023:

18.02.23: Berøringsvisning – Sixteen Dances
19.03.23: Synstolkning – Jazz Ain´t Nothing but Soul
18.03.23: Integrert synstolkning og teksting av tale – 4 Legs Good
29.04.23: Synstolk tilgjengelig – The Inflatable Museum

Program høsten 2023:

Tegnspråktolkes:
24. august: Sesonglansering på Rosendal Teater
3. september kl. 15:00: Treffpunkt – Et cruisingarkiv – Corentin JPM Leven & Ulf Nilseng (NO)
14. september: DansiT-salong: Tilgjengelige kunstnerskap?
24. september kl 13:00: LÆVEN: Tullkattesnutene spiller konsert – Siri Gjære & Kirsti Huke
7. oktober: DansiT-salong: CAVE RAVE
10. november: DansiT-Salong – 30 år siden Dansens år

Synstolkes:
1. desember: Turning Vinegar Into Wine – ULF Kompani

Sensorisk vennlige forestillinger:
24. september kl. 14:30: LÆVEN: MANNDÝR – Aude Busson (IS)