I tillegg til residenser og produksjon av dansekunst benyttes dansesalen på Svartlamon til ulike virksomheter innen dans og bevegelse. Her kan du finne ulike dansetilbud både for voksne og barn. Noen tilbud driftes av eller i samarbeid med DansiT, og noen er selvstendige virksomheter.

Danselaboratoriet

http://www.dansit.no/aktiviteter/hjem-kjaere-hjem-danselaboratoriet/

Danselaboratoriet er en arena for å eksperimentere med, utforske og skape dans i samtiden i møte mellom ulike mennesker. Arbeidet baserer seg på improvisasjon, kontaktimprovisasjon, partnerarbeid, koreografi og diskusjon om dans og bevegelse.

Danselaboratoriet består av en blanding av voksne profesjonelle og amatørdansere med funsjonsvariasjoner, og driftes av DansiT. Kunstnerisk leder er Ingeborg Dugstad Sanders.

Mandager kl. 18.00 – 20.00

Kontakt: Ingeborg Dugstad Sanders – ingeborg@dansit.no / 932 60 291

Hjemmeside Facebook

Grupo Uniao Capoeira Trondheim

Capoeira er med sine afro-brasilanske røtter både en kamp, en lek og en dans. Musikk og rytme gir en fengende ramme til capoeira. En ‘capoeirista’ er leken, smidig og sterk – det blir du også!

Trenere er Anna Rongen, Anders Pettersen,  Max Keppler og Jonas Langset Hustad.

Nybegynnere er alltid velkommen. Prøv en drop-in time!

Mandager kl. 20.30 – 22.00
Onsdager kl. 19.15 – 21.15

Kontakt: GUC Trondheim – guctrondheim@gmail.com / 942 49 365

Hjemmeside Facebook

Rabalderdans

Rabalderdans tilbyr aktiviteter i dans og bevegelse for babyer og barnehagebarn i følge med voksne.

Babykontakt SENTRUM:
Tirsdager kl 12.00-13.00

Sted: Trondheim Taiji Senter 
Adresse: Kjøpmannsgata 12

Rabalderdans ØSTBYEN/LADEMOEN: 
Tirsdager kl. 17.00 – 17.45 (2-6 år) 
Sted: DansiT / Svartlamon – samme bygg som Svartlamon barnehage
Adresse: Strandveien 33

Rabalderdans VESTBYEN/HEIMDAL: 
Torsdager kl. 17.00 – 17.45 (2-6 år) 
Sted: Breidablikk aktivitetshus
Adresse: Anders Haarstads veg 2

Oppstart: Uke 2

Ukentlig påmelding via Eventbrite

I tillegg organiserer Rabalderdans flere ulike workshops – se mer informasjon i Rabalderdans sine kanaler.

Rabalderdans er støttet av Bufdir og driftes av DansiT.

Kontakt: Andrea Winsnes – rabalderdans@dansit.no / 932 82 940

Hjemmeside facebook

Caritas Trondheim

 

Caritas Trondheim tilbyr gruppetrening for innvandrerkvinner i DansiT sine lokaler to dager i uka. Her samles kvinner med ulik landbakgrunn til både styrketrening og dans. 

Kvinnene har i hovedsak flyktningebakgrunn og flesteparten er mellom 40 og 80 år. For mange av kvinnene er religiøs tro og kulturell bakgrunn et hinder for deltakelse i fysisk aktivitet. DansiT tilbyr lokaler som er tilpasset denne gruppens ønsker og behov, og bidrar dermed til å forbedre kvinnenes fysiske og mentale helse. Gjennom gruppetreningene får kvinnene både vært i fysisk aktivitet, i tillegg til at treningen fungerer som en viktig sosial arena.

Hvis du kjenner noen som har et ønske om å delta på treningen, ta kontakt med prosjektleder Anja Lokheim ved Caritas Trondheim for mer informasjon.

Gruppetrening med Caritas Trondheim er støttet av DansiT.

Kontakt: Anja Lokheim – anja@caritastrondheim.no

Tirsdager og torsdager kl. 18.00 – 19.00

Hjemmeside

Samtidsdans for voksne

Et kurs hvor du blir kjent med flere teknikker og aspekter ved samtidsdans. Vi jobber med ulike danseoppgaver, -øvelser og -fraser. Klassene gir deg mulighet til å utvikle ditt bevegelsesspråk, og gir en bedre forståelse for bevegelse og kroppens anatomi.

Passer for litt øvet/øvet. Info om priser og påmelding på facebooksiden. Det er også mulig med drop-in. Kurset undervises på engelsk/norsk av Anna Thu Schmidt og Andrea Winsnes.

Tirsdager kl. 20.00-21.30

Kontakt: Anna Thu Schmidt – samtidsdansforvoksne@gmail.com

Facebook

PRAXIS Trondheim

PRAXIS Trondheim er et initiativ av og for trondheimsbaserte scenekunstnere, inspirert av PRAXIS Oslo. Ved å dele kunstnerisk praksis i form av ukentlige klasser, foredrag og workshops tilbyr vi en plattform for utveksling, diskusjon og bevegelsespraksis. PRAXIS Trondheim er for scenekunstnere fra alle disipliner og erfarne bevegelsesutøvere.

PRAXIS Trondheim drives av Anna Thu Schmidt, Karoline Ellingsen Wheeler, Gunhild Løhre, Nina Wollny og Andrea Winsnes.

PRAXIS Trondheim er støttet av Kulturrådet og DansiT.

Kontakt: praxistrondheim@gmail.com

Hjemmeside Facebook

ImproDans Trondheim

ImproDans Trondheim ønsker å tilby et åpent, fritt og trygt rom for bevegelse og lydutforskning basert på dans, musikk og kontaktimprovisasjon for kunstnere fra alle disipliner, og bevegelses- og lydentusiaster i Trondheim. Prosjektet består av 3 deler: ImproJam, ImproLab og ImproStunt.

ImproJam er improvisasjonsdans for voksne med fokus på kontaktimprovisasjon. Timen starter med guidet oppvarming etterfulgt av åpen jam. Her kan du utforske bevegelser både alene og sammen med andre. Ulike kropper med ulike erfaringer kommer sammen for å danse, og vi lar oss inspirere av hverandres kreativitet og danseglede. Ingen forkunnskaper er nødvendig

ImproLab er et laboratorium for improvisasjon med kunstnere fra flere fagområder. Arrangementet  fokuserer på et spesifikt tema og spesifikke teknikker innenfor improvisasjon i samarbeid med andre kunstnere. Arrangementene starter med en guidet workshop etterfulgt av en åpen jam.

ImproStunt tilbyr en plattform for stedsspesifikke, tverrfaglig og interaktive forestillinger basert på improvisasjon i offentlig rom.

ImproDans Trondheim er støttet av Kulturrådet og DansiT.

Mer informasjon finner du i egne event på facebook

Kontakt: ImproDans Trondheim v. Anna Thu Schmidt – improdanstrd@gmail.com

Facebook