PRODA

Stiftelsen PRODA er et kostnadsfritt og landsdekkende tiltak for profesjonelle dansekunstnere uavhengig av organisasjonsmessig tilknytning. PRODA skal arrangere et daglig kompetansehevende fagtilbud, som bidrar til at dansekunstnere kan utøve og formidle dans av høy kvalitet.

DansiT arrangerer PRODA regelmessig 1-2 ganger i uken i Trondheim.

 

Kontakt PRODA Sør-Trøndelag Besøk PRODA.no