Fullt program Kurs og samtaler Utvidet program
Pris
Gratis
Sted
Rosendal Kafé
lørdag 25. mai 2024 - kl.16:30

Tilgjengelighet: Tegnspråktolkes på norsk

Arrangementet tegnspråktolkes på norsk.

En tegnspråktolk tolker og gjengir det som ellers fås gjennom hørselssansen. Også her kreves det noe forarbeid, og det er vanlig at tegnspråktolken ser prøver for å danne seg et bilde av forestillingen og det som skal tolkes. Tegnspråktolken står vanligvis i utkanten av scenerommet, men med lys på seg slik at de er godt synlig for publikummerne som benytter seg av tilbudet.

Hva er DansiT-salong?

Høsten 2023 startet DansiT konseptet DansiT-salong, som består av samtaler og tverrfaglige møter med og mellom aktuelle kunstnere, etterfulgt av tid og rom til å danse sammen. Vi dykker inn i kunstnernes sterke engasjement for spesifikke interesser, tematikker eller problemstillinger. Salongene er et deilig krydder i løpet av sesongen, og vi gleder oss til å prate og danse med alle dere som innimellom ønsker faglig, allsidig og selskapelig påfyll. 

Kroppslig klimakrise

Koreograf og danser Geir Hytten har laget forestillinger om økosorg og fellesskap. Han undersøker miljøengasjement på innsiden av scenekunstens fire vegger gjennom estetikk, og spør seg: Hvordan kan kroppen være et sted og en skala for estetiske refleksjoner i møte med tidens klimautfordringer? Hvordan kan kroppen selv produsere kunnskap og være et sted for debatt? Vi har invitert Geir til å holde salong om kroppslig miljøengasjement, og hvordan dette kan utarte og utfolde seg praktisk, politisk og personlig.

Arrangementet tegnspråktolkes på norsk.