DansiT is a choreographic center based in Trondheim that works locally, regionally, nationally, and internationally. It offers activities for both the audience and dance artists. As a choreographic center, DansiT facilitates the artists’ own work, choreographic development work, and various meeting points between artists and the audience. DansiT aims to provide access and proximity to dance and choreography for as many people as possible.

DansiT offers residencies and co-productions, produces various choreographic development projects, operates Danselaboratoriet and Danseteateret, hosts guest performances, presents dance films, and participates in various forms of collaboration projects. Its nearest collaborator is Rosendal Teater, and together they curate a joint children’s and youth program. DansiT also offers various forms of competence development, workshops, talks, and more.

The center’s purpose is to strengthen and develop the possibilities for production, presentation, and teaching of dance art, as well as to promote the art form’s position. DansiT works to increase the activity and visibility of dance art, and establishes contact between local, regional, national, and international artists and organizations/institutions.

DansiT is located in the east of Trondheim and shares premises with Rosendal Teater on Innherredsveien 73. It also manages production facilities for dance and choreography in Strandveien 33 on Svartlamon, which is part of Svartlamon Kulturstiftelse. It is possible to rent DansiT’s production hall in the evenings and weekends.

DansiT was established by the dance community in Trondheim in 2001 and organized as an association with professional dance artists in the region as members. At the 2021 general meeting, it was decided to establish DansiT AS, which will be the operational dance art institution DansiT.

DansiT has a number of important partners, both locally, regionally, nationally, and internationally. Building strong networks and collaborations has always been important to DansiT, for increased cohesion, cooperation, and sustainability. This contributes to creating inclusive, diverse, equitable, safe, respectful, and joyful communities.

Tilholdssted

DansiT holder til i østbyen i Trondheim. DansiT er samlokalisert med Rosendal Teater i Innherredsveien 73. I tillegg forvalter DansiT produksjonslokaler for dans og koreografi i Strandveien 33 på Svartlamon, som er en del av Svartlamon Kulturstiftelse.

Det er mulig å leie DansiTs produksjonssal på kveldstid og i helger.

DansiT markerte Dansens Dager 2019 med transporteringsdans fra DansiTs lokaler på Svartlamon til Rosendal Teater (som var i sluttfasen av byggeprosessen), for å markere en ny tid. Med seg har de residensgjestene Taneli Törmä og Hilde Ingeborg Sandvold, og hunden Smula!

Video: Gina Sandberg

Organisering

DansiT ble etablert av dansemiljøet i Trondheim i 2001, og organisert som en forening med profesjonelle dansekunstnere i regionen som medlemmer.

Ved årsmøtet 2021 ble det vedtatt at foreningen oppretter DansiT AS, som blir den operative dansekunstinstitusjonen DansiT.

Styret 2023

 1. Roger Karlsen (Styreleder)
 2. Anette Ystgaard
 3. Victoria Husby
 4. Rose Martin
 5. Carl Martin Faurby
 6. Linn Slettum Bjerke

Valgkomité 2023

 1. Tone Pernille Østern
 2. Mari Flønes

Samarbeid med Rosendal Teater

Rosendal Teater er en viktig samarbeidspartner når vi kuraterer våre sesongprogram. Vi samarbeider om barne- og ungdomsprogrammet, faglig innhold og bidrag til de ulike scenekunstfestivalene som arrangeres på huset.

Samarbeidspartnere

DansiT har en rekke viktige samarbeidspartnere, både lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Å bygge sterke nettverk og samarbeid har alltid vært viktig for DansiT, for økt samhold, samhandling og bærekraft. Dette er med på å skape inkluderende, mangfoldige, likeverdige, trygge, respekt- og gledesfylte samfunn. 

DansiT samarbeider og har samarbeidet med: Rosendal Teater, Svartlamon Kulturstiftelse, Verkstedhallen, Husly kunstnerresidens, Lademoen Kunstnerverksteder, Babel – visningsrom for kunst, Lademoen Kirke, Kulturnatt Trondheim, Propellen Teater, Rotvoll kunstnerkollektiv, Den Kulturelle Skolesekken, Kulturenheten (TK), Minimalen Kortfilmfestival, Cinemateket Trondheim, Midt-Norsk Filmsenter, Kunsthall Trondheim, Trøndelag Teater, Trondheim Symfoniorkester- og Opera (TSO), Olavsfestdagene, Litteraturhuset i Trondheim, Trondheim folkebibliotek, Litterært kollektiv, Arrangementskontoret, Dansens Hus, Dansenett Norge, CoDa- festivalen, Carte Blanche, Skuespiller- og danseralliansen (SkuDa), Profesjonell dansetrening (Proda), Scenekunstbruket, Nasjonalballetten (DNOB), Norske dansekunstnere (NoDa), nettverk kompetansesentra for dans, arrangører tilknyttet turnévirksomhet: Storstuggu, Parken Kulturhus, KOREDA/Dans i Trøndelag, Inderøy Kulturhus, In2it, Operaen i Kristiansund, Teatret Vårt, Moldejazz, Move dansefestival, Juba Juba, Soddjazz, Orkdal Kulturhus, Parken Kulturhus, Dampsaga Kulturhus, Namsos Kulturhus, Teater Innlandet, Hamar Kulturhus og Gjøvik Kultursenter, samt selvstendige kunstnere og kompanier.

DansiT er partner i Dansenett Norge, samt medlem i NTO, Festivalnettverk Trøndelag og Danse og teatersentrum.

Lenker

Her finner du lenker til aktører innen scenisk dans regionalt og nasjonalt!

Nasjonale organisasjoner/institusjoner:

 1. Danseinformasjonen
 2. Norske Dansekunstnere (NoDa)
 3. SANS – Senter for dansepraksis i skole, utdanning og forskning
 4. PRODA – Profesjonell dansetrening
 5. Dansens Hus
 6. Den Norske Opera & Ballett
 7. Skuespiller- og danseralliansen
 8. Carte Blanche

Regionale sentre:

 1. Davvi – Senter for scenekunst
 2. Dans i Trøndelag
 3. Bergen Dansesenter
 4. RAS – Regional Arena for Samtidsdans
 5. DansiS – Dansekunst i Stavangerregionen
 6. NORA – Nasjonal og regional arena for dans i Vestfold og Telemark
 7. DiØ – Dansekunst i Østfold
 8. Bærum Kulturhus /Dans Sørøst-Norge
 9. Fjelldansen
 10. DansINN
 11. R.E.D. (Residency Eina Danz)
 12. Forum for nordnorske dansekunstnere

Norske dansefestivaler:

 1. Dansefestival Barents (Hammerfest)
 2. Vårscenefest (Tromsø)
 3. BAREDANS Biennale (Bodø)
 4. Kortreist Dansefestival (Inderøy)
 5. Multiplié Dansefestival (Trondheim)
 6. Tid for Dans (Porsgrunn)
 7. Sånafest (Hølen og Son)
 8. Oktoberdans (Bergen)
 9. CODA – Oslo International Dance Festival (Oslo)
 10. Ravnedans (Kristiansand)

Norske fagtidsskrift (nett og papir):

 1. Scenekunst
 2. Periskop
 3. Norsk Shakespeare- og teatertidsskrift
 4. Subjekt
 5. Artscene

Savner du noe? Tips oss ved å sende e-post til arnesigurd(at)dansit.no