Dance film Performances Full program Multiplié Dance Festival
Price
200/100
Location
Rosendal Teater, Rosendal Teater – Sal 3
Duration
60 min
Wednesday 22. April 2020 - kl.14:00
Wednesday 22. April 2020 - kl.18:00

PREMIERE!

Hvem er jeg, annet enn hva jeg kjenner til?

Dette er en dans til minne om de sidene man ikke vet man har, de sidene man av ulike årsaker har glemt. Av og til kommer de skjulte sidene frem. De kryper ut om natten. Viser seg i drømmer og fantasier. Sidene som forsvinner når solen står opp og du går til ditt daglige. De delene av deg du ikke vil anerkjenne som en del av deg selv. Men, som uten forvarsel kommer frem når du danser alene i rommet, eller som skyter frem fra skyfri himmel når «nok er nok!».

Dette er en forestilling hvor vaner, ritualer og kreativitet blir brukt som utgangspunkt. Hvor fantasiene stiger frem og sterke kroppslige minner trenger seg ut til et ekspressivt fysisk uttrykk.

En soloforestilling / en poetisk dansefilm / en interaktiv installasjon

Om Michael Aspli

Michael Aspli er en samtidsdanser med bakgrunn innenfor de urbane dansestilene. Han er med i kompanier som Frikar X (NO) og Kronos Dance Company (NO), TekstLab (NO), Jan Gold Experience (NY) og Elizabeth White Creative (NY). I tillegg har han vært medskapende i Grønland sin første egenproduserte danseforestilling «Evoke» og har danset på MoMA. Han er nå i ferd med å etablere The Creative Art Force – et klyster av kunstnere.

Medvirkende

FILM
Regissør: Brwa Vahbpour
Idé og medregissør: Michael Aspli
Koreografi: Michael Aspli
Kamera: Mattias Pollak
Kostyme: Zofia Jakubiec
Lyd: Brwa Vahbpour
Danser/Skuespiller: Michael Aspli
Klipp: Mattias Pollak
Lysutstyr lånt av: Helmet
Lydutstyr lånt av: Bjarne Kvinnsland
*Dansefilmen vises i Rosendal Teaters bibliotek onsdag 22. april, hele dagen

INSTALLASJON – i tilknytning til forestilling
Aktører: Sunniva Gylver, med flere

FORESTILLING/DANS
Kostyme og scenografi: Zofia Jakubiec
Danser: Michael Aspli
Koreografi og kunstnerisk idé: Michael Aspli
Musikk: Bjarne Kvinnsland
Lys: Tara Sofie Fox
Trailer: Björn Mikael Örtenheim
Produsent: Michael Aspli
Co-produksjon: DansiT
Inkubatorprogram: TekstLab (Talent Norge)
Residenser: Joya:Air (Spania), Fjelldansen, TekstLab, DansiT.
Arbeidsvisninger: SIB Dance Lab, TekstLab (Festival og Scratch), Joya:Air, Café de Concert.
Mentorer / veiledning : Cecilie Lindeman Steen, Annette Brandanger, Shanti Brahmachari, Hanna Filomen Mjåvatn, Bjarne Kvinnsland, Brwa Vahabpour, Zofia Jakubiec

ENGLISH

PREMIERE!

Who am I, other than what I know?

This is a dance in memory of the sides you never knew you had, the sides you had forgotten for various reasons. Occasionally these hidden sides appear. They crawl out at night and appear in dreams and fantasies. They disappear when the sun rises, and you go back to your daily life. Those parts of you that you do not want to recognize as part of yourself. Parts who appear without warning when you are dancing alone in a room, or come shooting down from the sky when “enough is enough!”

This is a performance where habits, rituals and creativity are used as a starting point. Where imagination rises and strong bodily memories force themselves out as a significant physical expression.

A solo performance / a poetic dance film / an interactive installation

ABOUT MICHAEL ASPLI

Michael Aspli is a contemporary dancer with a background in urban dance styles. He works with  companies such as Frikar X (NO) and Kronos Dance Company (NO), TekstLab (NO), Jan Gold Experience (NY) and Elizabeth White Creative (NY). In addition, he co-founded Greenland’s first self-produced dance performance “Evoke” and danced at MoMA. He is now in the process of establishing The Creative Art Force – a cluster of artists.

CREDITS

FILM
Director: Brwa Vahbpour
Idea and co-director: Michael Aspli
Choreography: Michael Aspli
Camera: Mattias Pollak
Costume: Zofia Jakubiec
Sound: Brwa Vahbpour
Dancer/actor: Michael Aspli
Editor: Mattias Pollak
Light equipment borrowed from: Helmet
Sound equipment borrowed from: Bjarne Kvinnsland
*The dance film is presented at Rosendal Teater’s library, Wednesday April 22. All day.

INSTALLATION
Artist: Sunniva Gylver, with more

PERFORMANCE / DANCE
Costume and set design: Zofia Jakubiec
Dancer: Michael Aspli
Choreography and artistic idea: Michael Aspli
Music: Bjarne Kvinnsland
Light: Tara Sofie Fox
Trailer: Björn Mikael Örtenheim
Producer: Michael Aspli
Co-production: DansiT
Incubator program: TekstLab (Talent Norge)
Residencies: Joya:Air (Spania), Fjelldansen, TekstLab, DansiT.
Work in progress showings: SIB Dance Lab, TekstLab (Festival og Scratch), Joya:Air, Café de Concert.
Mentoring and guidance: Cecilie Lindeman Steen, Annette Brandanger, Shanti Brahmachari, Hanna Filomen Mjåvatn, Bjarne Kvinnsland, Brwa Vahabpour, Zofia Jakubiec