Children and youth program Performances Full program
Price
90 / 180 / 120 / 100
Location
Rosendal Teater - Sal 2
Duration
45 min
Sunday 28. February 2021 - kl.13:00
Sunday 28. February 2021 - kl.15:00

PREMIERE!
For barn 10 – 12 år

Velkommen til FORELSKA! – En ærlig, uhøytidelig og humoristisk forestilling om forelskelse, kropp og følelser

Å bli forelska kan oppleves som et sjokk for kroppen. Flere hormoner skytes ut i blodet og kan få deg til å rødme, miste matlysten, bli skikkelig klønete og gi deg sommerfugler i magen. Vi mennesker har følt på dette helt siden vi reiste oss opp fra fire til to bein, og selv om vi oppfører oss forskjellig er det som skjer inni oss nesten helt likt.

Kompani Morell tar utgangspunkt i egne dagbøker og deler blant annet en håpløs forelskelse som var så sterk at det fortsatt gjør litt vondt å tenke på det. De to vennene vi følger forsøker å finne hjelp i gamle kjerringråd, kunnskap om klining, og ved å gå inn i kroppen for å se hvordan hormonene påvirker oss. Denne ærlige, uhøytidelige og humoristiske forestillingen gir kunnskap om egen kropp, og åpner opp for dialog rundt forelskelse og egne følelser.

Tematikken i forestillingen er utforsket sammen med en gruppe elever fra Sørborgen skole, og kompaniet har invitert flere skoleklasser fra målgruppa inn i prosessen for å skape en forestilling som er relevant og aktuell for målgruppen.

Barne- og ungdomsprogrammet er et samarbeid mellom DansiT og Rosendal Teater.

BILLETTER

Om Kompani Morell

Foto: Emily Read

Kompani Morell er et Trondheimsbasert kompani som består av danser Karoline Bergh Ellingsen og skuespiller Emilie Mordal. I 2018 skapte de sin første forestilling Jenta som mistet navnet sitt i samarbeid med DansiT og Det Andre Teatret. Anmelder Chris Eriksen skrev da “Aktørene er allerede godt igang med å erobre et formspråk som det skal bli spennende å følge utviklingen av.”  (Periskop.no)

Kompaniet har som mål å lage tverrkunstneriske forestillinger for barn og unge, hvor målgruppa alltid skal være en viktig del av prosessen.

 

Medvirkende

Konsept: Kompani Morell
Regi: Ane Aas
Lysdesign: Ingrid Skanke Høsøien
På scenen:  Karoline Bergh Ellingsen og Emilie Mordal
Konsept utviklet med: Emily Read, Nicholas Barton Wines
Støttet av: SPENN, Trondheim Kommune, Trøndelag Fylkeskommune, SEANSE
Co-produsenter: Rosendal Teater, DansiT
Takk til: Elever ved Sørborgen skole og lege Anne Jarstein Skjulsvik

ENGLISH

PREMIERE!

For children 10 – 12 years

Welcome to FORELSKA! (In love), a physical performance for kids about the stuff that goes on in the body and in the brain when you fall in love

Falling in love can be experienced as a shock to the body. Several hormones are released into the blood and can cause you to blush, lose your appetite, become really clumsy and give you butterflies in your stomach. We humans have felt this ever since we got up from four to two legs, and even if we behave in different ways, what happens inside us is almost exactly the same.

Based on their own diaries, Kompani Morell shares the hopeless crush that was so intense that it still hurts to think about. The two friends try to find help in old advice, knowledge about making out, and by entering the body to see how hormones affect us. This honest, informal and humorous performance provides knowledge about one’s own body, and opens up for dialogue about falling in love and one’s own feelings.

The theme of the performance is explored together with a group of students from Sørborgen school, and the company has invited several school classes from the target group into the process for to create a performance that is relevant and relevant to the target group.

About Kompani Morell

Kompani Morell is a Trondheim-based company consisting of dancer Karoline Bergh Ellingsen and actress Emilie Mordal. In 2018, they created their first performance The Girl Who Lost Her Name in collaboration with DansiT and Det Andre Teatret. Chris Eriksen wrote about the performance “The actors are already conquering a form of expression that will be exciting to see the development of.” (Periskop.no).  The company aims to create interdisciplinary performances for children and young people, where the target group will always be an important part of the process.

CREDITS

Concept: Kompani Morell
Direction: Ane Aas
Light design: Ingrid Skanke Høsøien
On stage:  Karoline Bergh Ellingsen og Emilie Mordal
Concept developed with: Emily Read, Nicholas Barton Wines
Supported by: SPENN, Trondheim Kommune, Trøndelag Fylkeskommune, SEANSE
Co-produced by: Rosendal Teater, DansiT
Thanks to: Pupils at Sørborgen school and doctor Anne Jarstein Skjulsvik