Full program Workshops and talks
Price
Gratis / påmelding
Location
NTNU Kalvskinnet
Duration
90 min
Friday 25. February 2022 - kl.12:15

På fredag 25.02 vil det være en åpen forelesning med Thomas Talawa Prestø kl. 12:15-14:00 i LY21 på Kalvskinnet NTNU.

Thomas er grunnlegger og kunstnerisk leder av Tabanka Dance Ensemble, danser, koreograf, ungdomsarbeider og aktivist. Han har vært i kunstfeltet, og kunstutdanningsfeltet i Norge i lang tid, og er en av få melaninrike nordmenn som fortsetter å artikulere hvordan rasisme, strukturelt, direkte og mer subtilt, former kunst og kunstutdanning i Norge. Foredraget er et hva-hvorfor&hvordan om Tabanka Dance Ensemble, og tar for seg marginalisering, rasisme og (de)kolonisering i kunst(utdannings)feltet i Norge, ved bruk av både praktisk og teoretisk materiale. Velkommen!

Forelesningen er en co-produksjon mellom masterprogrammet i musikk, ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU, og DansiT.

Påmelding

Det er også et verksted med Thomas Talawa Prestø onsdag 23.02 kl. 17:00 på DansiT Svartlamon. For påmelding og mer informasjon finner du her.

English

There will be an open lecture with Thomas Talawa Prestø on Friday 25.02, 12:15.-14:00 in LY21 at Kalvskinnet NTNU.

Thomas is the founder and artistic director of Tabanka Dance Ensemble, dancer, choreographer, youth worker and activist. He has been in the arts field, and the arts education field in Norway for a long time and is one of few Norwegians of colour continuing to articulate how racisms, structural, direct and more subtle, are shaping arts, and arts education, fields in Norway. The lecture is a what-why&how about Tabanka Dance Ensemble, and is addressing marginalization, racism and (de)colonisation in the arts(education)-field in Norway, using both practical and theoretical material. Welcome! The lecture is a co-production between the masterprogram in Music, at the Department of Teacher Education at NTNU, and DansiT.