Children and youth program Dansens Dager Full program Workshops and talks
Price
Gratis inngang!
Location
Rosendal Teater
Duration
11:00 - 01:00
Saturday 30. April 2022 - kl.11:00

Sammen med gjester fra ILL-Abilities og Kiki House of Meraki inviterer vi til en dansens-dager feiring dedikert til Hip Hop og Ballroom-kulturene, med spesielt fokus på Break og Vogue. Dette er ikke hverdagskost – velkommen til Rosendal for en dag til å bli svett av!

Begge kulturer har sitt opphav fra afrikansk- / karibisk- / latinamerikanske undergrunnsmiljøer i New York utover 1900 tallet: Hip Hop fra gatekultur i Bronx, og Ballroom fra LHBTIQ+-miljøet i Harlem. Dette var miljøer som av ulike grunner levde på siden av majoritetssamfunnet, og som fant styrke, frihet, aktivisme og tilhørighet gjennom egne kulturelle og kunstneriske uttrykk. Elementer fra disse kulturene er senere blitt både mer utbredt og kommersialisert, og er sterkt tilstede i dagens populærkultur, blant annet innen dans, musikk, film og mote.

Hip Hop har sin opprinnelse i afro- og latinamerikanske ungdomsmiljøer i the Bronx i New York på 1970-tallet, med fokus på utøvelse av kunstneriske uttrykk ute på gata i det offentlige rom, ofte i en konkurransepreget og selvhevdende form. Det refereres ofte til hiphopens fire grunnelementer: det musikalske uttrykket i DJ-ing, det uttalte ordet i MC-ing (rapping), det skrevne ordet i graffiti, det akrobatiske kroppsspråket i breaking, i tillegg til det femte elementet kunnskap / knowledge.

Ballroom har opphav fra Harlem, New York, helt tilbake til drag-miljøet på 1920-tallet. Her opplevde spesielt svarte transkvinner rasisme i det skeive miljøet, og de startet derfor sitt eget trygge community; Ballroom. Afro- og latinamerikanske skeive- og transpersoner har bygget opp denne helt egne kulturen der det de diskrimineres for i samfunnet ellers blir løftet opp, hyllet og feiret.

Dip into: Break & Vogue får du en introduksjon til den historiske og kulturelle betydningen bak det vi kjenner til som dansestilene breaking og voguing. Du kan få ny inspirasjon på workshops og briljere med egne, unike skills i battle, på practice vogue ball eller på dansefesten mot slutten av kvelden.

Velkommen til en dag for alle slags familier der du kan bli kjent med disse to ulike kulturene som arenaer for mangfold i alder, kjønnsuttrykk, funksjonsvariasjoner og kropper!

Redouan “Redo” Ait Chitt (Nederland), Luca “Lazylegz” Patuelli (Canada) fra det internasjonale breakdance-crewet ILL-Abilities kommer endelig tilbake til Trondheim og er klare for å dele av sin kunnskap og smittende entusiasme gjennom foredrag, workshop, og i “Dip into” jam og battle. Denne gangen har de også med seg DJ Jung Soo “Krops” Lee (Sør-Korea).

Cassandra Moldenhauer fra Kiki House of Meraki vil holde workshop og foredrag, og organiserer et eget “Practice Vogue Ball” for alle som ønsker å delta.

MC: Diesel
DJs: Krops & Soldal

Presenteres av DansiT og Rosendal Teater

Program: Dip into – Break & Vogue

11.00 – 13.00: Barnedisco – Houseparty for kids (2 – 10 år)
Vert: Marie Olsen Bye

12.00 – 13.15: Foredrag – Introduksjon til Ballroom/Vogue og Hip Hop/Break
med ILL-Abilities og Cassandra Moldenhauer
Språk: ENG/NO – anbefalt fra 10 år og opp!

13.30 – 15:00: Workshops – Inclusive / Beginner (påmelding)
Break med ILL-Abilities: Fra 10 år og opp
Vogue med Cassandra Moldenhauer: Fra 15 år og opp

PAUSE

15.30 – 19.00: Dip into: Open style battle 2 vs 2
Åpent for publikum!

15.30: Jamsession + registrering til battle
16.00: Preselection
17.00: Jamsession + pauseinnslag
18.00: Kvartfinale + semifinale + dommersoloer + finaler

Premie: NOK 2000,-
Dommere: Redouan «Redo» Ait Chitt (NL), Trine «Goldielock» Kjøsnes (NO), Hulda Vestvik (NO)

PAUSE

21:00: Practice vogue ball
Kun åpent for deltakere (15 år og opp) og LGBTIQ+ personer som ønsker å være tilskuere

22:00: Dance party – alkoholfritt
Åpent for alle!

Workshops

Fra kl. 13.30 – 15:00 kan du velge en av følgende workshops:

– Break med ILL-Abilities: Fra 10 år og opp

ILL-Abilities har mange års erfaring med å lære bort grunnleggende break- og streetdance, og deres metoder for å tilpasse bevegelse fokuserer på hver enkelt deltakers individuelle styrker. 

ILL-Abilities mener alle bør ha muligheten til å danse og uttrykke seg. Workshopen dreier seg ikke kun om å oppdage bevegelse, men også om å bidra til å bygge opp selvtillit, og utfordre enkeltpersoner til å overgå sine opplevde begrensninger.

Workshopen passer både barn fra 10 år og voksne – ulike grader av erfaring og funksjonsvariasjoner er velkommen!

Reserver plass

– Vogue med Cassandra Moldenhauer: Fra 15 år og opp

I denne workshopen underviser Cassandra i dansestilen vogue femme. Vi går gjennom elementene som hører til dansestilen og hvordan de kan fungere sammen i ulike kombinasjoner. Dansestilen oppstod i ballroom-miljøet i Harlem, New York, på 80-tallet blant Afrikansk- og Latinamerikanske transkvinner. Dansestilen oser av feminitet og selvsikkerhet.

Workshopen passer både ungdom fra 15 år og voksne – ulike grader av erfaring og funksjonsvariasjoner er velkommen!

Reserver plass

Om kunstnerne

ILL-Abilities er et internasjonalt stjernelag av breakdansere med ulike funksjonsvariasjoner. De ble opprettet sommeren 2007 av den Montreal-baserte danseren Luca «Lazylegz» Patuelli, og hadde som mål å konkurrere i breakdance og vise verden at dette er mulig. I dag sprer ILL-Abilities inspirasjon og positive tanker ved å dele historiene sine med motiverende underholdningsprogrammer og danseforestillinger over hele verden.

www.illabilities.com

Foto: Ortenheim Photography

Cassandra Moldenhauer er pådriver for vogue- og ballroom-miljøet i Norge. Hun har konkurrert og dømt konkurranser rundt i Europa og har gjort seg et navn i scenen med sin kategori European runway. Hun er grunnlegger og leder av Kiki House of Meraki og underviser i store deler av Norge.

Foto: Mikael Örtenheim

Diesel (MC) er en skeiv mann med røtter fra Iran, født og oppvokst i Sverige. Diesel har danset siden 2006, og dykket ned i street-stilene gjennom å studere på Åsa i 2010 for senere å flytte til NYC for å studere ved Broadway Dance Center og i klubbkulturen. Han ble introdusert for Ballroom-scenen i 2011, gikk sin første Ballroom-funksjon i 2016, og har siden deltatt i et utallig antall show, danseprosjekter, reklamefilmer, battles og konkurranser i Ballroom-kategoriene: Sex siren & Old way. For tiden representerer han Norge som pedagog, dommer og utøver innen Ballroom-scenen rundt om i Europa.

Soldal (DJ) spiller rytmisk, dekonstruert klubbmusikk. Hun har gjort seg bemerket som DJ og spilt på klubber og festivaler i Norge og i Europa. Soldal driver klubbkonseptet KOSO CLUB og jobber tett med ballroom miljøet i Oslo som DJ for Kiki House of Meraki. Soldal har utgitt musikk på plateselskaper som Soul Feeder, Ashida Park, Classical Trax og  HTS.

English

Together with guests from ILL-Abilities and Kiki House of Meraki, we invite you to an international dance day-celebration dedicated to Hip Hop and Ballroom cultures, with a special focus on Break and Vogue.

Both cultures originate from African- / Caribbean- / Latin American underground environments in New York throughout the 1900s: Hip Hop from street culture in the Bronx, and Ballroom from the LGBTIQ + community in Harlem. For various reasons these communities lived on the side of the majority society, finding strength, freedom, activism and belonging through their own cultural and artistic expressions. Elements from these cultures have later become both more widespread and commercialized, and are strongly present in today’s popular culture, including in dance, music, film and fashion.

Hip Hop has its origins in African- and Latin American youth circles in the Bronx in New York in the 1970s, focusing on the pursuit of artistic expression on the street in public spaces, often in a competitive and assertive form. The four basic elements of hip-hop are often referred to as the musical expression in DJ-ing, the pronounced word in MC-ing (rapping), the written word in graffiti, the acrobatic body language in breaking, in addition to the fifth element knowledge.

Ballroom has its origins in Harlem, New York, all the way back to the drag scene of the 1920s. Here, especially black trans women experienced racism in the queer environment, and they therefore started their own safe community; Ballroom. African and Latin American gay and transgender people have built up this very own culture where what they are discriminated against in society is otherwise lifted up, praised and celebrated.

At Dip into: Break & Vogue you get an introduction to the historical and cultural significance behind what we know as the dance styles breaking and voguing. You can get new inspiration at workshops and excel with your own, unique skills in battle, at practice vogue ball or at the dance party towards the end of the evening.

Welcome to a day for the whole family where you can dip into these two different cultures as arenas for diversity in age, ethnicity, gender expression, functional diversity and bodies!