Fullt program Kurs og samtaler Utvidet program
Pris
Gratis
Sted
Rosendal Kafé
torsdag 18. april 2024 - kl.20:00
lørdag 25. mai 2024 - kl.16:30

Hva er DansiT-salong?

Høsten 2023 startet DansiT konseptet DansiT-salong, som består av samtaler og tverrfaglige møter med og mellom aktuelle kunstnere, etterfulgt av tid og rom til å danse sammen. Vi dykker inn i kunstnernes sterke engasjement for spesifikke interesser, tematikker eller problemstillinger. Salongene er et deilig krydder i løpet av sesongen, og vi gleder oss til å prate og danse med alle dere som innimellom ønsker faglig, allsidig og selskapelig påfyll. 

Vårens salonger:

Trenger vi fortsatt å bryte normen? – Multiplié session

Torsdag 18. april 2024 i Rosendal Kafé kl 20:00

Vår første DansiT-salong høsten 2023 fokuserte på rapporten «Tilgjengelige kunstnerskap?». Som en oppfølging benytter vi anledningen til å vurdere tilstanden på dansefeltet 20 år etter etableringen av Multiplié dansefestival, og inviterer en av grunnleggerne av festivalen og noen av årets festivalkunstnere til å snakke om dans og koreografiske praksiser som kan sies å bryte eller utfordre normen. Hvordan finner ulike kunstnere sin måte å utøve kunst på, i et dansefelt som fortsatt er relativt underrepresentert av ulike kropper og praksiser?

Arrangementet foregår på engelsk, og tegnspråktolkes på norsk.

Kroppslig klimakrise

Lørdag 25. mai i Rosendal Kafé kl 16:30

Koreograf og danser Geir Hytten har laget forestillinger om økosorg og fellesskap. Han undersøker miljøengasjement på innsiden av scenekunstens fire vegger gjennom estetikk, og spør seg: Hvordan kan kroppen være et sted og en skala for estetiske refleksjoner i møte med tidens klimautfordringer? Hvordan kan kroppen selv produsere kunnskap og være et sted for debatt? Vi har invitert Geir til å holde salong om kroppslig miljøengasjement, og hvordan dette kan utarte og utfolde seg praktisk, politisk og personlig.

Arrangementet tegnspråktolkes på norsk.