Residens uke 5 & 6 / 2024

Altered states of ego er et soloprosjekt av og med Marie Rechsteiner som utforsker utviklingen av en alternativ personlighet, en alter ego som uredd kan stå i en ubehagelig realitet. 

Soloen er et produkt av en lengre kunstnerisk utforskning rundt soloens potensiale, egen kropp og sinns iboende uttrykk, og utviklingen av en alternativ identitet. 

Gjennom denne skapningen veksler prosjektet mellom utopi/dystopi, kropp/sinn og mellom språk/bevegelse. Det skapes en alternativ realitet, en eskapisme fra dagliglivets ubehagelige realiteter. En måte for individet å navigere i en større helhet, og et rom for å utforske indre konflikter. Prosjektet ble først vist ved Berlin Art Week i september 2023 som en del av en «triple bill». I residensen skal Marie fortsette arbeidet med videre utforskning og mål om å utvikle en helaftens solo.

Om kunstneren

Marie Rechsteiner er en norsk dansekunstner, med base mellom Trondheim og Berlin. Hun ble uteksaminert fra Universitetet i Stavanger i 2012 med en Bachelor i dans, og har en Master in Dance Studies fra NTNU. Hun har vært engasjert som utøver i en rekke forestillinger og samarbeidprosjekt, i tillegg til å dyrke egen koreografisk praksis. En stor del av hennes arbeid er av tverrfaglig natur, der bevegelse er kombinert med lydkunst, videoprojeksjoner, objekter og stedsspesifikk, improvisert interaksjon. Tematisk dreier hennes arbeider seg rundt aktuelle samfunnstema og ser på hvordan samfunnets diskurser manifesteres i kroppen og kan komme til syne i det koreografiske arbeidet. Som utøver har hun jobbet med blant annet Malin Bülow, Cirka Teater, Øyvind Jørgensen/Hege Gabrielsen, Yaniv Cohen, Jasper Siverts, Yasen Vaslilev, CrotonicX, With/Teig, Benoit Maubrey, Incorpo/Raffaella Galdi, Yan Leiva, Christian Falsnaes og Alexandra Pirici. Hun har også vært en del av samarbeidsprosjektet Yngvesson/Rechsteiner. Hun er en av grunnleggerne av studiokollektivet Garage – Werkstatt für Darstellende Künste, en produksjon- og visningsarena for det frie feltet i Berlin.

Støttet av

Prosjektet er støttet av Trondheim Kommunes Etablererstipend og Fond For Utøvende Kunstnere.