Uke 7 / 2023

Vi ønsker Matilda Rolfsson velkommen til nok et residensopphold oss hos – denne gangen sammen med danser Anna Westberg. Duoen vil bruke residensoppholdet til å jobbe med det tverrfaglige samspillet mellom musikk og dans i en fritt improvisert kontekst. Arbeidet er knyttet til Rolfssons kunstneriske forskningsprosjekt (PhD); «In Motion, -Movements with Direction Within» som er finansiert av NTNU (Institutt for musikk) med støtte fra Trondheim kommune og DansiT.

Lørdag 18. februar inviterer vi til en visning av Duo In Motion på Rosendal Kafé, i tillegg til fagsamtale der Rolfsson og Westberg, sammen med koreografene Rannei Grenne og Solveig Styve Holte, deler av sine teoretiske betraktninger og erfaringer av å arbeide interdisiplinært med dans og musikk. Les mer om arrangementet her.

Om kunstnerne

Anna Westberg er danser og har arbeidet med samtidsdans i mange ulike sammenhenger siden 1989. Hun har hatt Gøteborg som base for sin virksomhet og der fremfor alt vært tilknyttet scenekunstplassen Atalante. Siden 2014 har hun vært bosatt i Stockholm, der hun ofte arbeider ved den eksperimentelle scenen Weld. Anna har en master i Nya Performativa Praktiker fra Stockholms Konstnärliga Högskola (daværande DOCH). 

Improvisasjon i samspill med musiker har vært en stor del av hennes utøvende og sammen med kontrabassisten Nina de Heney driver hun den ambulerende festivalen Dance´nBass.

For tiden er Anna spesielt interessert i arkivaktivisme og minnesritualer, og driver et prosjekt om «Somatiske Spor» sammen med den norske danseren Siri Jøntvedt. Foto: Carl Thorborg

Matilda Rolfsson er svensk perkusjonist og fri-improvisasjonsmusiker bosatt i Trondheim. Hun er utdannet ved Institutt for Musikk NTNU og Trinity Laban Conseravtoire of Music & Dance i London, og har siden arbeidet som frilansmusiker internasjonalt, solo så vel som sammen med dansere og andre musikere – blant annet Mats Gustafsson, Lisa Ullén, Maggie Nicols, Mark Wastell samt danserne Bára Sigussdottir og Marcela Giesche. Matilda har også medvirket i flere prosjekt med Trondheim Jazzorkester. Som Kunst-stipendiat ved NTNU er hun i ferd med å utarbeide og fordype sin kunsterlige praksis i det interdisiplinære samspillet mellom musikk og dans i fri-improvisasjon. Foto: Juliane Schütz