Tid for dans, tid for å danse! 

“Vänta inte med att dansa tills du blir gammal, för i så fall så kan det hända sig att du dör förrän du dansat en enda gång”.

Dette verset er fra en svensk visesang som jeg er vokst opp med at synges i alle lag og sammenkomster av barn og voksne. Og nå kommer det stadig tilbake til meg. Jeg trenger å danse mer. Kjenne flyten i kroppen, gjennom bevegelsen og dansen. Rytmen i pulsen og pulseringen i kroppen. Jeg har lyst til å danse mer, sammen. Har du?

Denne høsten inviterer DansiT til et nytt konsept «DansiT-salong». Disse salongene vil bestå av en danserisk dialog, og av samdans. De vil starte med at vi sitter i salong og snakker sammen om dans, kropp og bevegelse, gjennom ulike dansekunstneres perspektiver, tematikker, interesser og fokusområder. Og etterpå vil det inviteres til dans. Til å danse, som man vil, sammen – om du vil. 

Med kompaniene Danselaboratoriet og Danseteateret inviterer vi også til deltakelse i dans og koreografisk arbeid. Kompaniene består av mennesker med ulik bakgrunn, alder og normbrytende funksjonsvariasjoner, og utforsker dans gjennom improvisasjon, koreografi, kritisk refleksjon og diskusjon. Her blir dans sett på som et rom for møter, utforskning, meningsskaping og uttrykk. Bevissthet om og aktiv bruk av mangfoldet i gruppene står i fokus, og det koreografiske utgangspunktet er dansernes levde liv og at alle som er interessert i dans kan bidra. Kompaniene samarbeider med gjestende koreografer og kunstnere, har ansatte kunstneriske ledere, dansekunstnere på engasjement, og praksisplasser for studenter. Danseteateret står i et generasjonsskifte og søker aktivt nye dansere, så nøl ikke med å ta kontakt med oss om du er pensjonist med lyst til å skape dans og tid til å danse.

Foto: Arne Hauge

Nytt fra i høst er at Rabalderdans blir en del av DansiT! I Rabalderdans inviteres barn i barnehagealder, med ulik bakgrunn og funksjonsvariasjoner, sammen med sine foreldre, foresatte, søsken eller venner, til kreativ dans. Her får barna møte dans som kunstnerisk uttrykksform i tidlig alder, i samspill med dansekunstnere. Rabalderdans er også en sosial arena, en møteplass for familier med ulik kulturell bakgrunn. Et sted å være sammen på tvers av miljøer og aldersgrupper, hvor barna danser sammen med barn de kjenner eller ikke kjenner, voksne og eldre søsken. Bevegelse og dans, “kroppens språk”, er i fokus, som samspill og lek, og barna kan delta selv om de har ulike språklige bakgrunner. Med Rabalderdans ønsker vi å skape grobunn for nye oppdagelser for barn i møtet med dans som kunstform.

I høstens program har vi ellers et spesielt fokus på kjønnsnormer og skeiv dansekunst. Kunstnerne bak Sterud/Kongsness og ULF er noen av de som besøker oss i høst, og på de neste sidene kan du lese mer om deres arbeid, hva de legger i det å jobbe skeivt, og om deres refleksjoner rundt fjorårets skeive kulturår (2022).

DansiT er opptatt av at flest mulig skal ha tilgang og nærhet til dans og koreografisk arbeid. Til å se, oppleve, reflektere og diskutere, ta del i kunstneriske prosesser og danse, sammen. Vi er alle kropp, og bevegelse og dans er en grunnleggende uttrykksmåte og et felles språk for oss alle. Når man er sammen som kropp, gjennom fri bevegelse og dans, er man sammen med hele seg, med alle sine følelser og sanser, som skaper nærhet, tillit og som knytter sterke bånd. 

“Vänta inte med att dansa tills du blir gammal, för i så fall så kan det hända sig att du dör förrän du dansat en enda gång. Så därför är det bäst att ta det som det är, det är ingenting att göra åt. Du kan lika gärna vandra vägen framåt och le, det hjälper ej med sut och gråt, nej.»

Arnhild Staal Pettersen,
Kunstnerisk- og daglig leder DansiT Koreografisk senter