Residens uke 4 / 2024

belief systems er et forprosjekt av dansekunstner Marie Rechsteiner som kretser rundt tematikken tro og overbevisning. Prosjektet skal utforske strategier for utvikling av bevegelsesmateriale, det kollektive versus det individuelle, og stille spørsmål rundt hvordan og hva vi tror på i et moderne, sekularisert og individrettet samfunn.

Flere teorier rundt menneskets behov for tro tar utgangspunkt i behovet for å forstå hvordan verden henger sammen i et system, både oss selv og fenomener som drømmer, død og sjel. I forprosjektet vil jeg utforske menneskets dyptliggende behov for å personifisere ting vi ikke forstår og ikke kan styre.

Forprosjektet skal forsøke å utvikle metoder for å utøve overbevisende. Hva skal til for at hvert individ i gruppen hengir seg til materialet og skaper en felles tro/overbevisning om det de produserer? Rechsteiner tenker at et trossystem ofte inkludere representasjon eller alternative verdener, utopiske eller revolusjonerende systemer: en verden slik den burde eller skal være. Kan utøverne gjennom repetisjon og en insistering i bevegelsesmaterialet skape mini-universer som eksisterer mellom dem? En slags godtatt virkelighet som eksisterer i gruppen, men som også kan virke overførbar til et potensielt publikum?

Marie inviterer til en åpen arbeidsvisning på DansiT / Svartlamon fredag 26. januar mellom klokka 14:00 – 15:00. Meld gjerne i fra til produsent Betty på betty@dansit.no hvis du kommer.

Om kunstneren

Marie Rechsteiner er en norsk dansekunstner, med base mellom Trondheim og Berlin. Hun ble uteksaminert fra Universitetet i Stavanger i 2012 med en Bachelor i dans, og har en Master in Dance Studies fra NTNU. Hun har vært engasjert som utøver i en rekke forestillinger og samarbeidprosjekt, i tillegg til å dyrke egen koreografisk praksis. En stor del av hennes arbeid er av tverrfaglig natur, der bevegelse er kombinert med lydkunst, videoprojeksjoner, objekter og stedsspesifikk, improvisert interaksjon. Tematisk dreier hennes arbeider seg rundt aktuelle samfunnstema og ser på hvordan samfunnets diskurser manifesteres i kroppen og kan komme til syne i det koreografiske arbeidet. Hun er en av grunnleggerne av studiokollektivet Garage – Werkstatt für Darstellende Künste, en produksjon- og visningsarena for det frie feltet i Berlin.

Medvirkende og støttespillere

Koreograf: Marie Rechsteiner

Utøvere: Nina Wollny, Veslemøy Frengstad, Ken Bruun, Edith Buttingsrud Pedersen, Marie Rechsteiner

Komponist: Heida Karine J. Mobeck

Støttet av: Kulturdirektoratet, Trondheim Kommune