Uke 1-2 + 36-37 / 2022

– en koreografisk bricolage

I respons til en ny post-pandemisk verden har Kari Hoaas’ påbegynte arbeid tatt en ny retning. Shadowland blir skapt som en felksibel hybrid performativ solo praksis, som undersøker landskap og rom og veksler mellom digitale to-dimenesjonale audiovisuelle rom og tredimensjonale fysiske rom. Sammen med tre dansere og filmskapere utvikler Kari distinkte soloer for scene og for film. Ved å utvikle forskjellige scores vil soloene sammenflettes og formidles i forskjellige kombinasjoner både scenisk og digitalt og sammen danne ulike koreografiske bricolage.

For meg som koreograf har pandemien presset fram alle spørsmål rundt våre forhold til rom. Jeg tror rombruken vår, hvordan vi beveger oss igjennom og deler rom, forteller historiene om vår egen makt, privilegier, handlefrihet, handlekraft, kultur og våre forhold til hverandre. Hvordan vi bruker og ivaretar rommene våre viser også hvordan vi verdsetter dem og alle dets ressurser. Fra våre nærmeste omgivelser til de globale rommene vi alle deler, og til slutt selve lufta, vannet, jorda og alt den produserer.

Medvirkende

Komponist og cellist Karoline Rising Næss skaper ny musikk.

Medvirkende  i residens i januar 2022 er dansekunstnere Ida Haugen og Matias Rønningen.

Medvirkende i residens september 2022 er  dansekunstner Christine Kjellberg og lysdesigner Gard Gitlestad.

Prosjektet er støttet av Kulturrådet og Fond for lyd og bilde.
karihoaas.com