Uke 44 / 2022

Med undersøkelsesprosjektet «Successfull Bodies» ønsker Jonas Øren å se hvordan (den personlige) ideen om suksess, status og posisjon er med å føre og forme kroppen. Han er interessert i å undersøke hvordan idealisering skjer i praksis i form av framstilling og behandling i kropp, bevegelse og oppførsel. 

Tidlegare har dansekunstnar Ulf Nilseng og skodespelar Selome Emnetu saman med meg utforska og spekulert i kva våre kroppsideal har gjort med korleis vi fungerer og rører ossbåde privat og profesjonelt. I residens hos DansiT skal dansekunstnar Ole Willy Falkhaugen gjennomgå ein serie av koreografiske og kroppslege oppgåver som bygger tidlegare oppdagingar. Dette for å sjå om personlege bilete suksess kan konkretiserast i form av kroppsuttrykk som igjen kan prosesserast ein sånn måte at det kan skape koreografi og danseriske uttrykk. 

Medvirkende

Ole Willy Falkhaugen startet sin ballettutdannelse i hjembyen Sandefjord hos Marit Thoresen, fortsatte ved Operaens Ballettskole (1993 – 1994)  og deretter Kungliga Svenska Balettskolan i Stockholm (1994 – 1997). Han begynte som aspirant ved Den Norske Opera & Ballett i 1997 og ble fast ansatt i Corps de Ballet der han jobbet fast frem til 2017 og hvor han har danset det meste i Nasjonalballettens klassiske og moderne repertoar. 

Jonas Øren er dansekunstner og er interessert i å undersøke hvordan selvet, subjektivitet og identitet er knytta til kommunikasjon, produksjon og strategisk framføring gjennom dans og koreografi. Ved å se til selv-performativitet både i og utenfor scenerommet ønsker han å speile aspekter ved samtida og måtene vi kommuniserer på i dag. Han har bachelorgrad i klassisk ballett og mastergrad i dans fra  Kunsthøgskolen i Oslo, og har arbeida med dans innenfor flere kontekster og i samarbeid med aktører fra ulike felt. Han arbeider 50% som formidlingskonsulent ved Dansens Hus.

www.jonasoren.com