Uke 4 / 2023

Denne uka har vi CROTONICX i residens med sitt prosjekt BODYMEMORY. Dette er første tverrkunstneriske fase i utforskningen av det overordna prosjektet Move into Mystery, og dreier seg om kroppens kollektive minnebank.

CROTONICX er et prosjektbasert performancekollektiv initiert av Loan TP Hoang i 2001. Gruppa arbeider med dans, rytmer og ritualer i samarbeid med artister, aktører og aktivister på kryss og tvers av kunstnerisk disiplin, form og uttrykk. Gjennom sjangeroverskridende utforskning av rituelle rom og rytmiske uttrykk undersøker de møtet mellom kropp og ånd, lys og mørke, scene og seremoni, forestilling og virkelighet.

Arbeidsprosessen omkring BODYMEMORY startet våren 2020, og var våren 2020 – høsten 2021 del av Byen i Bevegelse, en koreografisk utforskningsprosess initiert av DansiT. Utdrag fra prosjektet ble også vist i Tordenskioldsparken på Dansens Dag 2021, og i forbindelse med gjenåpningsfesten Endelig Liv og Leven i Trondheim.

Med BODYMEMORY og en utforskning av rituelle rom og rytmiske landskap inspirert av Gabrielle Roth`s 5Rytmer ™ følger CROTONICX kroppens intuitive navigering av minner, møter, mening, mål og mysterier som ingen helt fullstendig kan begripe, forstå, forklare eller fornekte at finnes.

 

men –

kroppen husker 

kroppen føler 

kroppen vet 

kroppen lyver ikke

kroppen viser vei 

kropper som er

som søker.. danser.. drømmer.. 

håper.. kjemper.. lever.. dør

Prosjektet er støttet av Norsk Kulturfond / Kulturrådet.

Medvirkende

Céline Meillaud er fransk scenekunstner med bakgrunn fra fysisk teater og butohdans. Hun har kunstnerisk base i Trondheim hvor hun jobber med egne prosjekter, i tillegg til å medvirke som utøver i produksjoner av grupper som CROTONICX, Cirka Teater og Panter Tanter. Foto: Linh TM Hoang

Loan TP Hoang har bakgrunn fra Nordic Black Theatre School, 5 Rytmer dans, og alternative miljøer som Hausmania i Oslo, Svartlamon i Trondheim og Karlsøyfestivalen i Troms. I tillegg til prosjekter med CROTONICX har hun vært medvirket som utøver i forestillinger av koreografer som Lise Eger og Sølvi Edvardsen, og jobbet som danser, skuespiller, sanger, figurfører og koreograf i tverrkunstneriske produksjoner med blant annet Teater OperaOmnia, Cirkus Xanti og Cirka Teater. I 2004 ble Loan TP Hoang tildelt Oslo Bys Kunstnerpris for sitt arbeid i det frie scenekunstfeltet, og for sin innsats som danser og kunstnerisk leder for CROTONICX. Foto: Linh TM Hoang

Maiken Sneeggen er utdannet danser fra Kunsthøgskolen i Oslo og autorisert fysioterapeut fra HiST. Hun er sertifisert yogaterapeut fra MediYoga International, er gongterapeut og transformativ coach/mentor i De tre prinsipper (3P). Foto: Linh TM Hoang

Rebecka Lange er dansekunstner, koreograf og pedagog med base i Trondheim. Etter studiene har hun jobbet freelance i Oslo og Trondheim som dansekunstner, både med egne prosjekter og i samarbeid med andre. Det siste året har hun jobbet med Panta Rei Danseteater og Cirka Teater, og er en av grunnleggerne av Montage Dansekompani som er basert i Trondheim. Foto: Juliane Schütz

Karoline Ellingsen Wheeler er dansekunstner, koreograf og pedagog med base i Trondheim. Hun har vært utøvende danser for blant annet Inaki Azpillaga i Brussel, Kiani del Valle i København, reist med egen soloforestilling til Portugal og Russland. Aktuell med produksjonen ‘’FORELSKA!’’ med sitt eget kompani, Kompani Morell, og som utøver for Cirka Teater. Karoline underviser freelance for blant annet Khio i Oslo og fast for Kulturskolen Trondheim. Foto: Tessem Moan
Marie Rechsteiner er en norsk samtidsdanser og koreograf, basert mellom Trondheim og Berlin. Etter endt utdanning ved Universitetet i Stavanger i 2012 har hun vært engasjert i en rekke forestillinger og samarbeidsprosjekter, i tillegg til egen praksis. Som utøver har hun jobbet med blant annet Malin Bülow, Cirka Teater, Benoit Maubrey, Raffaella Galdi, Yan Leiva, Christian Falsnaes og Alexandra Pirici og vært en del av samarbeidsprosjektet Yngvesson/Rechsteiner. Hun har siden 2014 vært en del av studiokollektivet Garage – Atelier für Kunst und Tanz i Berlin. Foto: Carleen Coulter

Film: Frode Dreier
Foto: Linh TM Hoang

Støttet av: Norsk Kulturråd

English

Week 4 / 2023

This week we have CROTONICX in residence with the project BODYMEMORY. This is the first cross-artistic phase in the exploration of the overall project Move into Mystery, and concerns the body’s collective bank of memories.  

CROTONICX is a project-based performance collective initiated by Loan TP Hoang in 2001. The group works with dance, rhythms and rituals in collaboration with artists, actors and activists across artistic disciplines, form and expression. Through cross-genre exploration of ritual spaces and rhythmic expressions, they examine the meeting between body and spirit, light and darkness, stage and ceremony, performance and reality. The process around BODYMEMORY started 2020, and was then part of Byen i Bevegelse, a choreographic exploration process initiated by DansiT in spring 2020 – autumn 2021. Excerpts from the project were also shown in Tordenskioldsparken on Dansens Dag 2021, and in connection with the re-opening party Endelig Liv og Leven in Trondheim.  

With BODYMEMORY and an exploration of ritual spaces and rhythmic landscapes inspired by Gabrielle Roth’s 5Rhythms ™, CROTONICX follows the body’s intuitive navigation of memories, encounters, meaning, goals and mysteries that no one can fully grasp, understand, explain or deny exist.