I denne residensen undersøker Linda Birkedal begrepet backup forstått både som lagring og forsterkning, og reflekterer samtidig rundt hvordan teknologi påvirker vårt forhold til minner, bevaring og tid.

Vi mennesker erfarer hvordan teknologi kan være begrensende, forbedrende, grunnlag for avhengighet, eller en nyttig støttespiller. Teknologi påvirker den store sammenhengen, som er knyttet til valgene vi tar. På hvilke måter påvirker digitaliseringen hvordan vi forholder oss til tid og hverandre? Hvor menneskelig kan teknologien bli?

Gjennom kropp, lyd, lys og teknologi, deler utøvere og publikum en felles plattform hvor det menneskelige og digitale verktøy kobles sammen. Et skritt kan utvikles til rytme som påvirker lyset, som påvirker utøvernes valg. Publikum inviteres til å ta sitt eget perspektiv og gjøre egne valg i den kollektive opplevelsen av det som undersøkes.

Om Molitrix Scenekunst

Molitrix Scenekunst (MoS) ble etablert av Linda Birkedal i 1999 og arbeider med elektronisk lyd, bilde, kropp, stemme/tekst og interaktive systemer. MoS har produsert en rekke forestillinger for scenerom, uterom og kortfilm som har blitt vist flere steder lokalt, nasjonalt og internasjonalt.