Å møtes og bygge relasjoner

Dans og kunst har evne til å bevege. Til å berøre, utfordre og endre. Fortelle, formidle og kommunisere på måter som kan åpne nye rom i oss selv og sammen med andre. Rom for følelser, rom for å være, rom for ettertanke.

Å møtes, med våre kropper, sanser, følelser og tanker får meg til å lande. I pusten, øyeblikket og bevisstheten. For det handler om å være sammen. Om å lytte og bygge relasjoner. Så vi kan forstå oss selv, forstå andre, kunne skape, bygge, ivareta og gå videre. Være oss selv. Være sammen. På ekte og i sårbarhet. 

Som en kunstinstitusjon for dans er det dette vi skal gjøre slik jeg ser det. Legge til rette for møtepunkter og relasjonsbygging. For kommunikasjon, forståelse og samvær – med hele kroppen. I et fellesskap, for alle. Hva vi presenterer på scenen, og hvordan vi legger til rette for å møtes, er derfor noe av det viktigste vi kan gjøre for våre medmennesker. For dette rommet, kunsten og scenen, er en betydningsfull ytringsarena i samfunnet, med sterk innflytelse og kraft.

I DansiTs program denne våren vil du møte dansekunstnere som er opptatt av vår symbiose og samvær som mennesker med naturen, og alt vi omgir oss med i samfunnet. Hvordan vi lever og er i relasjon til oss selv og det rundt oss. På de neste sidene kan du lese om hvordan dansekunstnerne bak Økohelter og RED FLAG jobber med økologi og miljøspørsmål, med to ganske ulike utgangspunkt. 

Videre i programmet kan du lese om Multiplié dansefestival, hvor du også i år vil møte kunstnere med ulik alder, bakgrunn, kjønn og funksjonsvariasjoner. Det blir møtepunkter for å være, relatere og danse sammen under sesongens forestillinger, festival og DansiT-salonger.

Vi trenger å bevege oss og beveges blant våre medmennesker, for vi trenger hverandre. Vi er laget sånn, det er naturlig. Vi i DansiT gleder oss til å møtes til og i dans, sammen og på tvers av våre ulikheter. Til å legge til rette for samvær, i en tid som kan oppleves mørk.

Arnhild Staal Pettersen
Kunstnerisk og daglig leder