3. april 2019 - kl.12:00 1,5 time 90 / gratis Sted: DansiT Fullt program Kurs og samtaler Multiplié dansefestival PRODA

I denne workshopen utforsker vi hvordan vi kan assimilere kroppen til våre omgivelser. Vi utforsker hvordan våre daglige handlinger og bevegelser kan gjøres om til abstrakte bevegelser, og utforsker ulike tema med utgangspunkt i «kroppen som landskap».

Vi begynner økten med å varme opp kropp og sinn, og videre skal vi jobbe med ulike improvisasjonsoppgaver og komposisjoner.

Workshopen er åpen for alle, og passer for både profesjonelle og mer uerfarne dansere.

Workshopen er gratis for medlemmer av PRODA/DansiT og for alle med festivalpass.

Billetter

Om Heine Avdal & Yukiko Shinozaki / fieldworks

Heine Avdal (Norge) har vært aktiv innen moderne dans, forestilling, video og visuell kunst. Etter å ha studert på KHIO(1991-94) og PARTS 1995-96 (Brussel), har han vært utøver for ulike kompanier. Han har samarbeidet med Mette Edvardsen, Liv Hanne Haugen og Lawrence Malstaf i «Sauna in Exile» (2005 – 2006) og koreografert «horizontal plane» (2010) for Carte Blanche. Siden 2000 har Heine Avdal opprettet og produsert mer enn 20 forskjellige scenekunstprosjekter, oftest i samarbeid med Yukiko Shinozaki.

I de siste prosjektene har Heine Avdals fokus vært på distribuering av rom. Han spør hvordan romlige konvensjoner påvirker måten vi opplever og beveger oss gjennom private / offentlige rom. Tatt i betraktning folks forutfatninger av romlige konvensjoner og gjennom små skift eller manipulasjoner søker han etter uventede krysninger mellom forskjellige komponenter i et rom. I denne sammenhengen undersøker Avdal også hvordan teknologien blir brukt, eller kan brukes til å innhente nye betydninger og perspektiver på menneskekroppen og våre daglige omgivelser.

Yukiko Shinozaki (Japan) studerte klassisk ballett i Tokyo fra hun var 6 til 18 år. Etter videregående flyttet hun til USA for å studere moderne dans og psykologi ved Portland State University. Fra 1993 til 1997 bodde hun i NYC, hvor hun presenterte sitt eget arbeid på steder som Judson Church, St Marks Church og Merce Cunningham Studio. Hun danset også i produksjoner av Yasemeen Godder, Raimund Hoghe, Meg Stuart med flere. Siden flyttingen til Brussel i 1997 skapte Yukiko Shinozaki «Breaking through the roof of its house» (2005) og «Inner Horizon» (2005) sammen med den franske billedkunstneren Christelle Fillod og «hibi» (2007) med japansk koreograf Un Yamada . I over 20 år har Shinozaki samarbeidet med Heine Avdal på flere produksjoner.

Shinozakis arbeid fokuserer på interne kompleksiteter og motsetninger i kroppen. Transformasjonsprosessen spiller en viktig rolle i hennes bevegelsesspråk: Gjennom subtile skift og manipulasjoner omdannes kjente handlinger sakte til et ukjent landskap. Hun anser kunstneriske samarbeid som en viktig faktor i hennes arbeid, og hun integrerer bevisst tilfeldige elementer som kommer i møte med ulike kunstnere og situasjoner. Hun jobber ofte på en intuitiv måte, men hun er også fascinert av noe utover hennes fantasi.

 

Avdal og Shinozaki startet sammen sitt eget kompani fieldworks (tidligere ‘deepblue’).

Siden 2000 har de produsert mer enn 20 produksjoner, som alle har turnert internasjonalt.

De ulike produksjonene er opptatt av «performativitet» og muliggjør en åpen fortolkning av bevegelse som en heterogen kombinasjon av en rekke medier. Følgelig henter de elementer fra et bredt spekter av disipliner og kompetanse: performance, dans, visuell kunst, video, musikk og teknologi.

Forestillingene spiller på spenning og kontraster mellom kropp og gjenstander, kropp og sinn, fakta og fiksjon, det materielle og det usynlige, det organiske og det kunstige, … Tilbakevendende temaer i forestillingene inkluderer forholdet mellom utøver og tilskuer, den ikke-hierarkiske tilnærmingen til de ulike elementene i en forestilling, og utforskningen av både teatralske og ikke-teatrale miljøer.

fieldworks er laget for et bredt utvalg av steder / innstillinger, både offentlige og private; for teateret: you are here (2008), nothing’s for something (2012), et supermarked: Borrowed Landscape (2013), et hotellrom: Field Works-hotel (2011), et kontor: Field Works-office (2010), en konsertsal: The Otheroom (2016 – et samarbeid med komponisten Rolf Wallin), eller en hel bygning med omgivelser: carry on (2015). Avdal and Shinozaki’s siste produksjon unannounced (2017) ere n forestilling om fragmentering av tid og rom som utelukker konvensjonelle forskjeller mellom “utsiden” og “innsiden” av den estetiske hendelsen.