Forestillinger Fullt program
Pris
Betal det du kan 75kr – 250kr
Sted
Rosendal Teater - Sal 1
Lengde
70 min
fredag 24. mai 2024 - kl.19:00 Billetter
lørdag 25. mai 2024 - kl.19:00 Billetter

Avslappa område er dessverre ikke tilgjengelig på grunn av lukket arrangement på mesaninen.

lørdag 25. mai 2024 – kl.16:30 DansiT-salong: Kroppslig klimakrise
I forkant av forestillingen lørdag blir det DansiT-salong med Geir Hytten. På kvelden etter forestillingen er det dansegulv med DJ Ranja fra kl. 22:00.

I RED FLAG inviteres publikum til en felles opplevelse av kroppslig solidaritet forbi menneskets natur. Kan vi gjennom dans engasjere vårt publikum i klimasaken, slik at vi som kollektiv kropp kan påvirkes på linje med en demonstrasjon? Gjennom en skalert koreografi veksler forestillingen på å strekke seg fra det nære kroppslige, til teaterrommets sosiale organiseringer, i et forsøk på et globalt fellesskap.

RED FLAG er den første av tre forestillinger hvor Geir Hytten tar for seg ulike sider av «affekt», og ser her på affekten mellom kropper. De er alle en forlengelse av hans masteroppgave i samfunnsgeografi (2022), og skaper et bakteppe for utforsking av miljøspørsmål gjennom dans.

På samme måte som naturens sammensatte rasjonelle og irrasjonelle økologier, utsettes publikum for en tilsvarende friksjon i forestillingen. Danserne utøver en rigid dansepraksis som følger kroppens naturlige bevegelsesbaner, og i deres pågående forhandlinger trer individuelle og uplanlagte realiteter frem i deres aktivitet. De lar kroppene tilsynelatende synke forbi scenegulvet, de står alene i det store rommet og prøver på med forventninger å igangsette ulike engasjement, og igjen og igjen entrer de scenerommet fra utsiden for å advare og for å fylle på med entusiasme. Gjennom relasjonelt å skape intime, distanserte og åpne rom fremhever RED FLAG det å være sammen i et fellesskap med alle våre ulikheter, hvor vår kroppslige persepsjon er et alternativ til den kognitive og konseptuelle måten å forstå verden på. En verden som ikke er allerede forutbestemt, men som er i prosess og kan påvirkes.


Dansernes kroppslige masse strekker seg utover scenegulvet, formes og omformes igjen og igjen i en kinestetisk ekspansjon. Publikum innlemmes i forestillingens sosiale kropp, påvirket av dansernes fysiske strev. De delte og samtidige kroppslige erfaringene skaper en smittsom følelse av tilhørighet og håp, hvor det oppstår et momentum som kan skape kollektivt engasjement – ja, nærmest en sosial bevegelse.

Om kunstneren

Geir Hytten har en master i Danceperformance fra Laban, og har i over tjue år hovedsakelig jobbet som danser for andre kompanier. I London var han en fast del av Punchdrunk, og jobbet med bl.a. Lea Andersson og Complicite. I Norge var han i en lengre periode del av Jo Strømgren Kompani, men også Impure Company og Karstein Solli. Han har koreografert og utøvd Vi Synger (2016), YOUR FAN (2018), hello brother scene og film (2019-20) og grief will be our companion (2021). Han er ansatt i Skuespiller -og Dansealliansen (SKUDA) og er mottaker av Statens Kunstnerstipend – Arbeidsstipend 2014-15 og 2022-24.

Hans koreografiske tankegang er formet av sin mastergrad i Samfunnsgeografi (UiO), hvor han nå utforsker hvordan kroppen kan engasjere seg i miljøspørsmål gjennom dans på innsiden av et teater. Særlig ideen om kroppen som en relasjonell skala er av interesse, hvor han ser på kroppen som lokal, sosial og global. RED FLAG er den første av tre forestillinger som tar for seg ulike sider av «affekt», og den ser på den prekognitive affekten mellom kropper gjennom en kinestetisk ekspansjon. Den andre, WHITEOUT, undersøker ideen om «gnagende affekt» utenfra, som belyser det kritiske potensialet til en kroppsliggjøring av usikkerhet, tvil og sårbarhet. I dette arbeidet gis ikke dansen en form for forløsning, og er dermed diagnostisk for vår samtid, hvor er vi på vei? Den tredje tar for seg debatten mellom natur og kultur, og undersøker affekt innenfra.

Medvirkende

Koreograf:Geir Hytten
Dansere:Emilie Karlsen, Magdalene Solli, Jake Ingram-Dodd, Louise Tanoto, Terje Tjøme Mossige, Geir Hytten, Lou Ditaranto, Rannei Grenne og Venla Niitemaa
Musiker og komponist:Kristoffer Lislegaard
Lysdesigner:Benjamin Fjellmann
Lystekniker: Linn Sæther
Ytre øye og produsent:Inés Belli
Co-produsert av:
Dansens Hus og DansiT

Støttet av:
Kulturrådet (Fri Scenekunst – prosjekt (dans) og Komposisjon og produksjon av musikk), Fond for Lyd og Bilde, Oslo Kommune og Fond for Utøvende Kunstnere