14. april 2018 - kl.11:30 45 min Donasjoner: 50-100 kr Sted: Kunsthall Trondheim Fullt program Kurs og samtaler Multiplié dansefestival

Kreativ dans og bevegelse for barn i barnehagealder

Gjennom ledet improvisasjon og oppgaver utfolder vi oss til ulik musikk, leker med bevegelse og utforsker hva vi kan gjøre med kroppen. Bevegelse og dans – “kroppens språk” – er i fokus som samspill og lek.

Denne lørdagen er det dansepedagog Marte Aspås Krog og musiker Natalia Cesari som tar med barna med på en spennende reise i bevegelse og musikk.

Barna kan komme i vanlige klær som er lette å bevege seg i, og det er fint om de er barbente. De voksne må gjerne være med og danse sammen med barna.

Påmelding Mer om Rabalderdans