Forestillinger Fullt program
Sted
Babel - visningsrom for kunst
Lengde
1 time
lørdag 13. juni 2020 - kl.19:00
søndag 14. juni 2020 - kl.14:00

Hva gjør sosial distansering med oss mennesker?

Quantum entanglement (kvantesammenfiltring) er et fenomen innenfor kvantemekanikken der en eller flere partikler kan beskrives som en enhet som deler samme tilstand, selv om de separeres med stor avstand. Einstein refererte til dette fenomenet som “spooky action at a distance”.

I en tid preget av isolasjon, undersøker Quantum Entanglement hvordan vi kan skape tilknytning, samhold og samspill, til tross for fysisk avstand. I sin egen isolerte verden, med en økende følelse av ensomhet og uro, søker to dansere og en musiker utover, i lengsel etter kontakt.

Quantum Entanglement spilles på Babel visningsrom for kunst. Publikum ser forestillingen fra utsiden.

13. juni mellom kl. 19 og kl. 20
14. juni mellom kl. 14 og kl. 15

Medvirkende

Medskapende Utøvere

Björn Guo (Foto: Hanne Geving)
Musiker fra Sverige bosatt i Trondheim siden 2015. Studerte til musikklærer i fiolin/bratsj/elgitar ved Musikkhøgskolen Ingesund (lærere prof. Magnus Ericsson og Ane Gustavsson) og ved NTNU (Ole Wuttudal, prof. Marianne Thorsen). Frilanser som lærer og musiker i byen og jobber jevnlig i Trondheimsolistene. Ved siden av den klassiske musikken er Björn medlem i jazz oktetten “Sondre Ferstad Ensemble” og i popbandet “Frede Gabriel”. Björn ble introdusert for og interessert i soundscaping i løpet av studietiden ved NTNU.

Gunhild Løhre (Foto: Henrik Fjørtoft)
Gunhild Løhre er dansekunstner bosatt i Trondheim, utdannet med en BA honors i utøvende dans fra LIPA (Liverpool). Etter fullført studie danset Løhre med det moderne dansekompaniet Compagnia Fransesca Selva i Siena, Italia i 2015. Hun jobber nå freelance som dansekunstner og koreograf med base i Trondheim. Nåværende prosjekter er som koreograf for “Yggdrasil” i tillegg til eget prosjekt, Solidarnosc/Solidaritet. Løhres nylige engasjementer inkluderer danser for “Elastic Bonding” ved Multiplié dansefestival, og den selv-produserte forestillingen “Min virkelighet”.

Anna Thu Schmidt (Foto: Yaniv Cohen)
Anna Thu Schmidt er en Trondheimsbasert dansekunstner som fokuserer på improvisasjon, interdisiplinære prosjekter og integrert dans. Anna er utdannet med en BA i dansepedagogikk fra ArtEZ (Nederland) og en MA i dansevitenskap fra NTNU. Arbeidet hennes er ofte inspirert av andre kulturer, samt kobling og kommunikasjon mellom mennesket og naturen. Hennes interesse for dansens forhold til andre kunstarter har ledet til internasjonale samarbeider og forskning på interaksjonen mellom dans og installasjonskunst. Hun er en del av det integrerte dansekompaniet “Danselaboratoriet”, organiserer ImproJAM/ImproLAB og underviser i samtidsdans og Hatha yoga i Trondheim.

Støttet av: Babel visningsrom for kunst, Trondheim kommune, Kulturrådet
Co-produsent: DansiT

English

How is social distancing affecting us as humans?

“Quantum entanglement” is the physical phenomenon that occurs when a pair or group of particles can be described as a unit that share the same condition, even when the particles are separated by a large distance. Einstein referred to this phenomenon as “spooky action at a distance”.

In times of isolation, Quantum Entanglement explores how we can create unity, connectedness, and interaction, despite the physical distance between us. In their own isolated world, with an increasing sense of anxiety and loneliness, two dancers and a musician seek outwards, longing for connection.

Quantum Entanglement takes place at Babel visningsrom for kunst. The audience views the performance from outside.

June 13th between 7 pm and 8 pm
June 14th between 2 pm and 3 pm

CREDITS

Co-creating artists

Björn Guo (Foto: Hanne Geving)
Björn Guo is a musician from Sweden living in Trondheim since 2015. He is educated as a music teacher in violin / viola / electric guitar at Ingesund University College of Music (teachers Prof. Magnus Ericsson and Ane Gustavsson) and studied at NTNU (Ole Wuttudal, Prof. Marianne Thorsen). Guo works freelance as a teacher and musician in the city and regularly plays for Trondheimsolistene. Alongside the classical music, Björn is part of the jazz octet «Sondre Ferstad Ensemble» and in the pop band «Frede Gabriel». He developed his interest in soundscaping during his studies at NTNU.

Gunhild Løhre (Foto: Henrik Fjørtoft)
Gunhild Løhre is a dance artist based in Trondheim, graduated with a BA honors in performing dance from LIPA (Liverpool). After completing her studies, Løhre danced with the modern dance company Compagnia Fransesca Selva in Siena, Italy in 2015. She now works freelance as a dance artist and choreographer based in Trondheim. Current projects are as choreographer for “Yggdrasil” in addition to her own project, Solidarnosc/Solidaritet. Løhre’s recent engagements include “Elastic Bonding” at the Multiplié dance festival, and the self-produced performance “My Reality”.


Anna Thu Schmidt (Foto: Yaniv Cohen)
Anna Thu Schmidt is a Trondheim based dance artist who focuses on improvisation, interdisciplinary projects and integrated dance. Anna holds a B.A. in Dance in Education (ArtEZ Institute of the Arts (Arnhem/Netherlands) and M.A. in Dance Studies  (NTNU). Her interest in the relation between dance and other art forms led to international collaborations and research on the intertwinement of dance and installation art. She is part of the integrated dance company Danselaboratoriet, organizes ImproJAM/ ImproLAB and teaches contemporary dance and Hatha yoga in Trondheim.

Supported by: Babel visningsrom for kunst, Trondheim Kommune, Kulturrådet
Co-producer: DansiT