27. mars 2022 - kl.16:00 1 time Gratis Sted: Rosendal Kafé Fullt program Kurs og samtaler Multiplié dansefestival

«Ville du forsvart deg med våpen, drept din nabo, om naboen gikk til angrep på deg?

Azra Halilovic kommer opprinnelig fra Bosnia og Hercegovina.  Hun kom til Norge som flyktnings i 1993 da hun var 14 år. Maram Rashid er fra Syria og kom til Norge som flyktning i 2016.

Hvordan er det å oppleve et sivilisert samfunn kollapse fra den ene dagen til den andre? Hva skjer med et menneskesinn når den blir konfrontert med krig? Demokratiet, menneskerettigheter og fred skal vi ikke ta for gitt. Halilovic og Rashid deler sine erfaringer og tanker om hva krig er. Menneskerettigheter, demokrati og fred er tema vi inntil nylig tilsynelatende kunne ta for gitt, men i lys av krigen i Ukraina er vi alle akutt konfrontert med temaene.

Vi inviterer til en samtale med Halilovc og Rashid før forestillingen Chotto Xenos, fra kl. 16:00, på Rosendal Kafé. Det vil serveres kaffe og kake.

Les mer om Chotto Xenos

English

«Would you defend yourself with weapons, kill your neighbor, if the neighbor attacked you?»

Azra Halilovic is originally from Bosnia and Herzegovina. She came to Norway as a refugee in 1993 when she was 14 years old. Maram Rashid is from Syria and came to Norway as a refugee in 2016.

What is it like to experience a civilized society collapse from one day to the next? What happens to a human mind when confronted with war? We must not take democracy, human rights and peace for granted. Halilovic and Rashid share their experiences and thoughts on what war is. Human rights, democracy and peace are topics we until recently could seemingly take for granted, but in light of the war in Ukraine, we are all acutely confronted with the topics.

We invite you to a conversation with Halilovc and Rashid before the performance Chotto Xenos, from kl. 16:00, at Rosendal Café. Coffee and cake will be served.

Read more about Chotto Xenos