Forestillinger Fullt program Utvidet program
Sted
Rotvoll Kunstnerkollektiv
Lengde
2 timer
lørdag 29. oktober 2022 - kl.13:00

ImproDans Trondheim ønsker velkommen til ImproStunt på Rotvoll kunstnerkollektiv som del av Trondheim Open 2022!

Lørdag 29. oktober kl. 13.00-15.00

Du inviteres til en reise gjennom den historiske asylbygningen, der du får oppleve musikk, dans og kunst under ditt besøk ved våre Åpne Atelier ved Rotvoll Kunstnerkollektiv (RKK). Publikum vil få anledning til å oppdage våre rom fritt i sitt eget tempo, komme og gå som de ønsker og møte mangfoldig visuell kunst på veien. Følg lydene for å oppdage kroppsskulpturer og dans som er gjemt i arkitekturen og de ulike rommene, og opplev kunstverkene på din vei.

ImproDans er en plattform for stedsspesifikke og tverrkunstneriske fremføringer basert på improvisasjon, og ønsker å tilby et åpent, fritt og trygt rom for bevegelses- og lyd-utforsking.

Medvirkende

Kunstnerisk leder ImproDans Trondheim:
Anna Thu Schmidt – www.annathuschmidt.com

Dansekunstnere: Anna Thu Schmidt / Karoline Bergh Ellingsen / Nina Wollny

Musikere:

Martin Smidt – RKK-musiker – www.martinsmidt.no
Klaus Ellerhusen Holm – RKK-musiker – www.klausholm.no
Andreas Hoem Røysum – gjestemusiker

Visuell kunst:

Katherine Butcher – RKK-kunstner – www.katherinebutcher.com

 

ImproStunt er co-produsert av Rotvoll Kunstnerkollektiv og DansiT med støtte fra Kulturrådet, Trondheim Kommune og Trondheim Open.

English

ImproDans Trondheim welcomes you to ImproStunt at Rotvoll kunstnerkollektiv as part of Trondheim Open 2022!

Saturday October 29th at 13.00-15.00

You are invited to make a journey through the historic asylum building, where you will experience music, dance and art during your visit to our Open Ateliers at Rotvoll kunstnerkollektiv (RKK). The public will have the opportunity to discover our spaces freely at their own pace, come and go as they wish and encounter diverse visual art along the way. Follow the sounds to discover body sculptures and dance hidden in the architecture and the various rooms, and experience the works of art on your way.

ImproDans is a platform for site-specific and cross-artistic performances based on improvisation, and wants to offer an open, free and safe space for movement and sound exploration.

Contributors:

Artistic leader for ImproDans Trondheim:
Anna Thu Schmidt – www.annathuschmidt.com

Dance artists: Anna Thu Schmidt / Ingeborg Sanders Dugstad / Nina Wollny

Musicians:

Martin Smidt – www.martinsmidt.no
Klaus Ellerhusen Holm – www.klausholm.no
Andreas Hoem Røysum

Visual art:

Katherine Butcher – www.katherinebutcher.com

 

ImproStunt is a co-production between Rotvoll Kunstnerkollektiv og DansiT with support from Kulturrådet, Trondheim Kommune og Trondheim Open.