Forestillinger Fullt program
Pris
Betal det du kan 75kr – 250kr
Sted
Rosendal Teater - Sal 1
Lengde
1 time - Åpen slutt
fredag 11. februar 2022 - kl.19:00
lørdag 12. februar 2022 - kl.19:00

IMPOSSIBLE ACTIONS forsøker å teste og re-forestille seg kroppens grenser og funksjoner, og dekonstruere (u)bevisste bevegelsesvaner. Arbeidet har som mål å frigjøre kroppen og bevegelsene fra betydninger som er pålagt dem.

IMPOSSIBLE ACTIONS aktiveres av 8 lokale profesjonelle dansere i Trondheim etter en ukes lang utforskende bevegelsespraksis ved DansiT, basert på strukturen og konseptene til den fysiske soloen NUTRICULA (Shanghai, 2015).

Partituret varer i omtrent en time og består av syv utfordrende fysiske oppgaver som utøverne tolker og modifiserer i henhold til deres kropper og biografier. Oppgavene bryter ned bevegelsesvaner, tester grenser og gjenoppfinner menneskekroppens muligheter.

Stykket har en varig åpen slutt som gruppen kaller «Ekko» der utøverne står fritt til å forlate konseptet, søke forbindelse med hverandre og gå tilbake til seg selv innenfor enkle parametre – bli i rommet uten å snakke.

Omtrent en time etter start endres belysningen og dørene åpnes. Vi ber om at du ikke applauderer. Du står nå fritt til å bli for ekkoet eller dra. Du kan også ta en drink, komme tilbake og endre posisjonen din i rommet. 

Resultatet er forskjellig hver kveld, så vi oppfordrer deg til å se det på begge datoene.

Billetter

Kunstnersamtale med Yasen Vasilev før siste forestilling lørdag 12. februar, kl. 18:00 på Rosendal Teater – Mesanin

Presenteres av DansiT i samarbeid med Lademoen Kunstnerverksteder.

Om kunstnerne / About the artists


Yasen Vasilev arbeider innen samtidsdans og performance som skapende kunstner, dramaturg og kritiker. NUTRICULA er den praktiske forskningen til hans masteroppgave om dansens politikk fra Shanghai Theatre Academy, utviklet og presentert i form av workshops og forestillinger internasjonalt. Siden 2018 har han vært medvirkende forfatter for Springback magazine og dramaturgisk konsulent for koreograf Ehsan Hemat (BE/IR). Lokalt jobber han med Radar Sofia – en kunstnerdrevet residens for dramatikere og kunstnere i faresonen, og driver Drama Pact – et kollektiv av forfattere og skapende scenekunstnere som deler ressurser i stedet for å konkurrere om dem. Vasilev har gitt ut fire diktsamlinger og fire skuespill, og mottok publikumsprisen på Sofia:Poetics 2010 og CEI Fellowship på Vilenica-festivalen i 2020.

Yasen Vasilev works in the field of contemporary dance and performance as a maker, dramaturg and critic. NUTRICULA is the practical research of his master thesis on the politics of dance from Shanghai Theater Academy, developed and presented in the form of workshops and performances internationally. Since 2018 he’s been a contributing author for Springback magazine and a dramaturgical consultant for choreographer Ehsan Hemat (BE/IR). Locally, he works with Radar Sofia – an artist-run residency space for playwrights and artists at risk, and co-runs Drama Pact – a collective of writers and performance makers who share resources instead of competing for them. Vasilev has published four poetry collections and four plays, and received the audience award at Sofia:Poetics 2010 and the CEI Fellowship at Vilenica festival in 2020.

 


Amalia Wiatr Lewis er en tverrfaglig dansekunstner fra Los Angeles / USA, som jobber med levende vesener, opplevelser og objekter. Hun er for tiden MFA-student ved Kunstakademiet i Trondheim.

Amalia Wiatr Lewis is an interdisciplinary dance artist from Los Angeles / USA,  working with living beings, experiences, and objects. She is currently an MFA student at the Academy of Fine Art in Trondheim.

 


Ann Kathrin Røsvik Granhus er dansekunstner og dansepedagog basert i Verdal. Hun har BA i samtidsdans fra Kunsthøyskolen i Amsterdam og PPU fra Universitetet i Stavanger. Som utøver har hun arbeidet med Don.Gnu physical theater (DK), Follow the Vikings Project (GB) og Yggdrasil Teater (NO). I tillegg er hun aktiv med egne skapende prosjekter.

Ann Kathrin Røsvik Granhus is a dance artist and dance teacher based in Verdal. She has a BA in contemporary dance from the Amsterdam Academy of the Arts and a PPU from the University of Stavanger. As a performer, she has worked with Don.Gnu physical theater (DK), Follow the Vikings Project (GB) and Yggdrasil Teater (NO). She is also active with her own creative projects.

 


Céline Meillaud er en fransk scenekunstner med bakgrunn fra fysisk teater og butohdans. I dag har hun kunstnerisk base i Trondheim hvor hun bor og jobber med egne prosjekter i tillegg til å medvirke som utøver i produksjoner med Cirka Teater, Panter Tanter og CrotonicX.

Céline Meillaud is a French performing artist with a background in physical theater and butoh dance. Today she has her artistic base in Trondheim where she lives and works with her own projects in addition to participating as a performer in productions with Cirka Teater, Panter Tanter and CrotonicX.

 


Gunhild Løhre er utdannet med en bachelor i utøvende dans fra LIPA og jobber som dansekunstner og koreograf med base i Trondheim. Løhre har blant annet  medvirket som danser i Compagnia Fransesca Selva og arbeider i dag på med ulike sjangrer og på tvers av kunstneriske uttrykk, både som utøver og skapende. 

Gunhild Løhre has a bachelor’s degree in performing dance from LIPA and works as a dance artist and choreographer based in Trondheim. Løhre has previously participated as a dancer in Compagnia Fransesca Selva. Today she works with various genres and across artistic expressions, both as a performer and creator.

 


Marie Rechsteiner er samtidsdanser og koreograf med base mellom Trondheim og Berlin. Hun har en BA i dans fra Universitetet i Stavanger, og har siden vært engasjert i en rekke forestillinger og samarbeidprosjekt, i tillegg til egen koreografisk praksis. Hun jobber ofte tverrfaglig, i samarbeid med kunstnere fra ulike kunstretninger og hennes eget arbeid befinner seg ofte i krysningen mellom dans og billedkunst.

Marie Rechsteiner is a contemporary dancer and choreographer based between Trondheim and Berlin. She has a BA in dance from the University of Stavanger, and has since been involved in a number of performances and collaborative projects, in addition to her own choreographic practice. She often works interdisciplinary, in collaboration with artists from different art disciplines and her own work is often at the intersection of dance and visual art.

 


Nora Eek er dansekunstner fra Malvik, utdannet ved Copenhagen Contemporary Dance School i Danmark og Cobosmika SEEDs i Spania. Videre har hun hatt base i London og jobbet for ulike koreografer og kompanier. Nora har trent og turnert med Jasmin Vardimons JV2 i England og Poetic Disaster Club i Nederland, og vært med å stifte kollektivene Kunstorain og Collectif Art-Y-Show.

Nora Eek is a dance artist from Malvik, educated at Copenhagen Contemporary Dance School in Denmark and Cobosmika SEEDs in Spain. She has also been based in London and worked for various choreographers and companies. Nora has trained and toured with Jasmin Vardimon’s JV2 in England and the Poetic Disaster Club in the Netherlands, and co-founded the collective Kunstorain and the Collectif Art-Y-Show.

 


Valentina Martínez Mariscal er dansekunstner med bakgrunn fra moderne, jazz og latinske sjangere, og en interesse for samfunnsengasjert kunst og estetikk. Hun jobber i skjæringspunktet mellom dansekunst og forskning innen kunstnerisk praksis, og har nylig vært involvert i prosjektene “Some things last a long time” by Jasper Siverts (NO) and “ALDA” by Katrín Gunnarsdóttir (IS).

Valentina Martínez Mariscal is a dance artist with a background in modern, jazz, and latin genres, and an interest in socially-engaged art and esthetics. She works at the intersection between engaged dance practice and research within artistic practice in placemaking, and has recently been involved in the projects “Some things last a long time” by Jasper Siverts (NO) and “ALDA” by Katrín Gunnarsdóttir (IS).

 


Vilde Opeide har en bachelor i jazzdans fra Kunsthøgskolen i Oslo. Hun jobber innen et vidt spekter av uttrykk, og har tidligere medvirket i blant annet «Cabaret” på Den Nationale scene og “Juleevangeliet – the smash (s)hit musical” i Trondheim Spektrum, og har vært med på å starte SHE heels company. I 2022 er hun aktuell med forestillingen «TRÅD» med Kompani Trondheim og «Big Band Show» på Chat Noir i Oslo.

Vilde Opeide has a bachelor’s degree in jazz dance from the Oslo Academy of the Arts. She works in a wide range of expressions, and has previously participated in  «Cabaret” at Den Nationale scene in Oslo and “Juleevangeliet – the smash (s)hit musical” in Trondheim Spektrum, og has been a co-founder of SHE heels company. In 2022 she will be in the performance «TRÅD» with Kompani Trondheim and «Big Band Show» at Chat Noir in Oslo.

 


Medvirkende

Konsept: Yasen Vasilev

Utøvere: Nora Synnøve Eek, Ann Kathrin Granhus, Amalia Wiatr Lewis, Gunhild Løhre, Valentina Martínez Mariscal, Celine Meillaud, Vilde Opeide, Marie Rechsteiner

Foto: Martin Atanasov / Radar Sofia

Presentert og co-produsert av DansiT i samarbeid med Lademoen Kunstnerverksteder, med støtte fra Trondheim Kommune og National Culture Fund, Bulgaria.

IMPOSSIBLE ACTIONS ble utviklet under residens i Taipei artist village (TW) og La Caldera (ES) i 2019, og først produsert i 2021 av Radar Sofia på DNK – arena for samtidsdans og scenekunst med støtte fra det bulgarske kulturdepartementet, etterfulgt av av nye versjoner med lokale artister på Moving body festival (Varna, BG) og CoFestival (Ljubljana, SI). Den mottok den årlige prisen til rådhuset i Sofia i september 2021.

IMPOSSIBLE ACTIONS was prototyped in residency at Taipei artist village (TW) and La Caldera (ES) in 2019, and first produced in 2021 by Radar Sofia at DNK – space for contemporary dance and performance with the support of the Bulgarian Ministry of Culture, followed by new versions with local performers at Moving body festival (Varna, BG) and CoFestival (Ljubljana, SI). It received the annual award of the City Hall of Sofia in September 2021.

 

English

IMPOSSIBLE ACTIONS is activated by 8 local professional dancers in Trondheim after a week-long movement research practice at DansiT, based on the structure and concepts of the physical solo NUTRICULA (Shanghai, 2015).

The score goes for about an hour and proposes seven challenging physical tasks that the performers interpret and modify according to their bodies and biographies. The tasks break down habits of movement, test limits and re-invent the possibilities of the human body. 

The piece has a durational open ending that the group calls “Echo” where the performers are free to abandon the concept, seek connection with each other and go back to themselves within simple parameters – stay in the space and don’t talk. 

Approximately one hour after the start, the lighting changes and the doors open. Please, do not applaud. You are now free to stay for the Echo or leave. You could also grab a drink, come back and change your position in the room.

The result is different every night, so we encourage you to see it on both dates.

Artist talk with Yasen Vasilev before the last performance on February 12th 18:00 at Rosendal Teater on the mezzanine