23. januar 2021 - kl.10:00 6 timer Gratis / 500,- Sted: DansiT Fullt program Kurs og samtaler

Trondheim kommunale kulturskole og DansiT inviterer til fagdag for dansepedagoger i Midt-Norge!

NB: Arrangementet er utsatt! Informasjon om ny dato kommer.

Sted: DansiT / Svartlamon, Strandveien 33, Trondheim
Kursavgift: Gratis for medlemmer i DansiT / Øvrige deltakere kr. 500,-
(inkluderer medlemskap i DansiT hvis ønsket)
Påmelding: Send epost til ingeborg@dansit.no innen torsdag 21. januar

Kunstnerisk prosess, fra idé til forestilling
– med Caroline Wahlström Nesse og Camilla Myhre

I denne workshopen vil vi undersøke ulike faser i en kunstnerisk prosess, fra idé til forestilling. Vi tar utgangspunkt i den enkelte deltakers ståsted og uttrykk for å skape koreografi. Dette blir verktøy for å kunne forstå de ulike fasene i en kunstnerisk prosess, manøvrere i et skapende arbeid med barn og unge, og hvordan veilede den enkelte.

Program for dagen:

10:00-12:30: Vi starter med en kort fysisk økt der vi kommer i gang, leker litt og får noen felles referanser til det vi skal snakke om utover dagen. Vi presenterer vårt ståsted og våre metoder og vil utfordre deltakerne til å ta stilling til egne mål med et skapende arbeid. Det blir en del snakk og noen eksempler. Deretter vil hovedfokus være å gå gjennom fasene i en kunstnerisk prosess. Det å ha oversikt over prosessen kan hjelpe både den som skal undervise/veilede og den som skal skape.

13:15-15:45: Etter lunch vil vi ha fokus på veiledning. Flere og flere dansepedagoger ønsker å la barna eller ungdommene få delta i skapende prosesser, at de skal få bidra med egne bevegelser eller lage egne koreografier. Det å veilede en kunstnerisk prosess krever en spesifikk kompetanse, som bl.a. handler om å se og møte den enkelte, å selv kunne være i prosess, og å kunne skape progresjon i prosessen.

Om pedagogene

Caroline Wahlström Nesse og Camilla Myhre er faglig og kunstnerisk ansvarlige for Rom for Dans. De er utdannet dansekunstnere og pedagoger fra Statens Balletthøgskole (KhiO) og vurdert til førsteamanuensis i dans/samtidsdans ved Høyskolen for Dansekunst.

romfordans.no