Dansefilm Fullt program Multiplié dansefestival
Pris
120,- / 90,-
Sted
Cinemateket
Lengde
1 time
fredag 1. april 2022 - kl.17:00
lørdag 2. april 2022 - kl.17:00

Danselaboratoriet og Danseteateret er to kompanier bestående av dansere med ulik alder og funksjonsvariasjoner, som jobber med skapende dans; improvisasjon, komposisjon, koreografi og eksperimentelle møter mellom ulike mennesker. Kompaniene har samarbeidet tett med DansiT siden de ble etablert på starten av 2000-tallet, og var en del av Kulturenheten i Trondheim kommune. Høsten 2021 ble kompaniene en del av DansiTs virksomhet. Dette filmprogrammet viser tre filmer som dokumenterer ulike faser av arbeidet i de to kompaniene.

Billettpriser Cinemateket:

Ordinær: 120,- / Student, honnør, filmklubbmedlem: 90,-

Billetter fredag – 01.04.22 kl. 17:00 – PREMIERE
Billetter lørdag – 02.04.22 kl. 17:00

Danselaboratoriet (2004)

Lengde: 17 min

Denne dokumentaren om Danselaboratoriet ble laget i 2004 i forbindelse med Tone Pernille Østerns PhD-prosjekt. I dokumentaren forteller danserne om hvordan deres forståelse av hva dans er og hvem som kan være en danser forandres mens de deltar i prosjektet. Dokumentaren er laget av Pekka Stokke i samarbeid med Tone Pernille Østern.

PERFECT (im)PERFECTIONS – stories untold (2014)

Lengde: 15 min

PERFECT (im)PERFECTIONS – stories untold var et lokalt forestillingsprosjekt initiert av DansiT. Danselaboratoriet og Danseteateret ble koblet sammen med tekstforfatter/rapartist Trond Wiger og komponist/lydkunstner Arnfinn Killingtveit i en kunstnerisk prosess ledet av koreograf Philip Channells fra Australia. Forestillingen ble vist under Multipliè dansefestival i samarbeid med Den Kulturelle Skolesekken, og ble støttet av DansiT, Kulturrådet og Kulturenheten i Trondheim Kommune.

Medvirkende:
Regi / kamera / klipp:
Daniel Almli
Produsent / teksting: Ingeborg Dugstad Sanders
Kamera / klipp forestilling: Schillefilm
Koreografi: Philip Channells
Koreografi-assistent: Katina Olsen
Tekst: Trond Wiger
Musikk: Arnfinn Killingtveit
Medskapende utøvere: Danselaboratoriet og Danseteateret
Lysdesign: Svein Inge Neergård

PREMIERE: Danseteateret 55+ (2019/2022)

Lengde: 20 min

Danseteateret 55+ ble etablert i 2005. De fleste av danserne har vært med siden start, så mange er nå godt over 80 år. Denne filmen har blitt laget med ønske om å gjennom bevegelse dokumentere det fysiske, skapende og koreografiske arbeidet i gruppa, som har ledet til et sterkt samhold, nærhet og vennskap gjennom mange år. Våren 2020 ble verden rammet av korona, noe som sterkt har påvirket nærheten mellom mennesker, og særlig for de eldre i samfunnet – også danserne i Danseteateret. At disse opptakene ble gjort høsten 2019 har således fått en enda sterkere betydning for Danseteateret.

Medvirkende:
Filmskaper:
Gina Sandberg
Komponist: Luis Della Mea
Kunstnerisk leder for Danseteateret: Arnhild Staal Pettersen

 

English

Danselaboratoriet and Danseteateret are two companies consisting of dancers of different ages and functional variations, who work with creative dance; improvisation, composition, choreography and experimental encounters between different people. The companies have worked closely with DansiT since they were established at the beginning of the 2000s, and were part of the Culture department in Trondheim municipality. In the autumn of 2021, the companies became part of DansiT’s operations. This film program shows three films that document different phases of the work in the two companies.

 


Danselaboratoriet (2004) 

Length: 17 min

This documentary about the Danselaboratoriet was made in 2004 in connection with Tone Pernille Østern’s PhD project. In the documentary, the dancers talk about how their understanding of what dance is and who can be a dancer changes while they participate in the project. The documentary is made by Pekka Stokke in collaboration with Tone Pernille Østern.

 

 


PERFECT (im)PERFECTIONS – stories untold (2014)

Lengde: 15 min

PERFECT (im)PERFECTIONS – stories untold was a local performance project initiated by DansiT. Danselaboratoriet and Danseteateret  were connected with lyricist / rap artist Trond Wiger and composer / sound artist Arnfinn Killingtveit in an artistic process led by choreographer Philip Channells from Australia. The performance was shown during the Multipliè dance festival in collaboration with Den Kulturelle Skolesekken and was supported by DansiT, the Cultural Council and the Cultural department in Trondheim Municipality.

PARTICIPATORS:
Director / Camera / edit: Daniel Almli
Producer / Texting: Ingeborg Dugstad Sanders
Kamera / klipp forestilling: Schillefilm
Choreography: Philip Channells
Choreographic assistant: Katina Olsen
Text: Trond Wiger
Music: Arnfinn Killingtveit
Medskapende utøvere: Danselaboratoriet og Danseteateret
Light design: Svein Inge Neergård

 


PREMIERE: Danseteateret 55+ (2019/2022)

Length: 20 min

Danseteatret 55+ was established in 2005. Most of the dancers have been involved since the beginning, so many are now well over 80 years old. This film has been made with the desire to document through movement the physical, creative and choreographic work in the group, which has led to a strong unity, closeness and friendship for many years. In the spring of 2020, the world was hit by the corona, which has strongly affected the closeness between people, and especially for the elderly in society – also the dancers in the company. The fact that these recordings were made in the autumn of 2019 has thus become even more important for the Dance Theater.

Filmmaker: Gina Sandberg
Composer: Luis Della Mea
Artistic leader of Danseteateret: Arnhild Staal Pettersen