Forestillinger Fullt program Utvidet program
Pris
240/140/100
Sted
DansiT, Kampnagel Hamburg, Online
Lengde
60 min
onsdag 7. april 2021 - kl.20:00
torsdag 8. april 2021 - kl.20:00
fredag 9. april 2021 - kl.20:00
lørdag 10. april 2021 - kl.20:00
søndag 11. april 2021 - kl.20:00

PREMIERE 07.04.21

Ingenting er direkte, det indirekte henger over oss

DEUX fokuserer på møtet mellom to personer som et intimt og samtidig kritisk arbeid.

Kravet om fysisk avstand som er pålagt oss av pandemien skaper spillerommet for tre pas de deux, hvor danserne Nina Wollny, Chris Leuenberger og Jenny Beyer inviterer hverandre til å danse i skiftende konstellasjoner over videokonferanse. De møter hverandre i et rom som de (ennå) ikke deler.

DEUX utforsker mulighetene som åpnes når vi jobber sammen, på avstand. Når det ikke er mulig å møtes personlig, blir søken etter samspill mer synlig enn noen gang. Hva trenger vi hverandre til? Hva betyr nærhet akkurat nå? Hva er verdien av det tomme rommet mellom oss?  Duettpartnerne blir bedt om å dele en solo-eksistens og finne nye måter å orientere seg overfor hverandre. Et nytt forestillingsrom dukker opp hvor utøverne og tilskuerne enda ikke vet hvem vi skal være.

DEUX er en hybridproduksjon som har premiere samtidig på DansiT i Trondheim, Kampnagel i Hamburg og online. Stykket er skapt som del to av en trilogi der Jenny Beyer og teamet undersøker potensielle møtemomenter i de klassiske danseformatene solo, pas de deux og corps de ballet.

Den uforutsigbare kvaliteten ved å vise seg frem i en forestilling, og gjøre den skriftlige koreografien håndgripelig gjennom møtet med publikum, er gjennomgående for Jenny Beyers koreografiske arbeid. Hun er med Chris Leuenberger og Nina Wollny koblet sammen i et langvarig kunstnerisk samarbeid.

DEUX ble opprettet som en del av øvingsformatet OPEN STUDIO i nært samarbeid med publikum tilstede både i rommet og digitalt. Jenny Beyer og teamet tilbyr gjennom DEUX bevegelsesmateriell som impuls til å dele refleksjoner og emner med publikum og å utvikle nye former for møter gjennom samarbeid.

Billetter, DansiT 

Se forestillingen online

Forestillingen vises både live over Zoom og på  DansiT – Svartlamon for et begrenset publikum.
For å delta via Zoom kan du enten sende en mail til kasse@kampnagel.de eller ticketing@kampnagel.de eller registrere deg via nettbutikken til Kampnagel.
Zoom-lenken til live-arrangementet vil bli sendt til deg individuelt en dag før forestillingen.

Hvis du har problemer med nettbutikken kan du ta kontakt med billettkontoret: kasse@kampnagel.de

Medvirkende

Konsept og kunstnerisk leder: Jenny Beyer
Dans og koreografi: Jenny Beyer, Chris Leuenberger, Nina Wollny
Musikk og live-lyd: Jetzmann
Dramaturgi: Anne Kersting, Igor Dobričić
Scenografi: Marian Regdosz
Kostyme: Gloria Brillowska
Lysdesign og lysteknikere: Henning Eggers, Øystein Lutro Blomsøy
Video: Helena Ratka, Juliane Schütz
Videoteknikk: Malwine Mangold-Volk, Juliane Schütz
Kunstnerisk produsent og presse: Stückliesel
Produsent i Norge: Nina Wollny
Kunstnerisk assistanse: Mara Nitz, Anna Thu Schmidt
Co-produsert av: Kampnagel Hamburg og DansiT – Dansekunst i Trondheim og Midt-Norge
I samarbeid med: K3 | TANZPLAN Hamburg og masterprogrammet “Contemporary Dance Education” i Frankfurt.
Støttet av: Hamburg Ministry of Culture and Media
Residens: Tanzhaus Zürich og DansiT Trondheim.

ENGLISH

SECOND PART OF THE TRILOGY OF ENCOUNTER DUETS AT A DISTANCE

Nothing is direct, indirectness is haunting us.

DEUX focuses on the meeting of two people as an intimate and at the same time precarious endeavour. The imperative of physical distance imposed by the pandemic becomes the playing field for three pas de deux in which the dancers Nina Wollny, Chris Leuenberger and Jenny Beyer invite each other to dance in changing constellations via video conference. They meet each other in a space that is not (yet) shared.

DEUX carefully tests the possibilities that open up when we work together at a distance. When it is not possible to meet in person, the search for connectedness becomes more visible than ever. Why do we need the other ? What does closeness mean right now? What is the value of the empty space between us? The duet partners share solo existence/soloistic moments and are challenged to find new forms of orientation with each other. A new performance space emerges and we, spectators and performers alike, don’t know yet who we will be in that space.

DEUX is a hybrid production that will premiere simultaneously at Kampnagel in Hamburg, at DansiT in Trondheim and online via video conference. The piece is created as the second part of a trilogy in which Jenny Beyer and team investigate the potential moments of encounter in the classical dance formats solo, pas de deux and corps de ballet.

The unpredictable quality of showing oneself in the moment of a performance, making the written choreography tangible through the encounter with the audience, is inherent to Jenny Beyer’s choreographic work. With Chris Leuenberger and Nina Wollny she is connected through a longstanding artistic collaboration.

DEUX was created within the framework of the rehearsal format OFFENES STUDIO in close exchange with a pysically present and digital audience.

In this format Jenny Beyer and team offer tasks, practices and material from their ongoing process as impulse for an open exchange with the audience members and to develop new forms of encounter through being together.

Concept, Artistic Direction: Jenny Beyer
Dance, Choreography: Jenny Beyer, Chris Leuenberger, Nina Wollny
Music, Live-Sound: Jetzmann
Dramaturgy: Anne Kersting, Igor Dobricic
Stage: Marian Regdosz
Costume: Gloria Brillowska
Light Design and -technics: Henning Eggers, Øystein Lutro Blomsøy
Video: Helena Ratka, Juliane Schütz
Videotechnics: Malwine Mangold-Volk, Juliane Schütz
Creative Production/Press: Stückliesel (Pam Goroncy & Jessica Buchholz)
Production/Coordination Norway: Nina Wollny
Artistic Assistance: Mara Nitz, Anna Thu Schmidt

DEUX is a production by Jenny Beyer in co-production with Kampnagel Hamburg and DansiT Trondheim, in cooperation with K3 | TANZPLAN Hamburg and the MA Contemporary Dance Education, Frankfurt, funded by the Hamburg Ministry of Culture and Media, supported with residencies at TANZHAUS ZÜRICH and DansiT Trondheim.

DEUX is a part of the Multiplié Dance Festival in Trondheim.

The OPEN STUDIO is funded by the Hamburg Ministry of Culture and Media and DIEHL+RITTER/TANZPAKT RECONNECT, funded by the Federal Government Commissioner for Culture and the Media as part of the initiative NEUSTART KULTUR.Hilfsprogramm Tanz.

For further information on DEUX please visit:
https://jennybeyer.de/en/choreographies/deux/