Forestillinger Fullt program
Pris
240/140/100
Sted
Rosendal Teater - Sal 1
Lengde
1 time
onsdag 8. september 2021 - kl.19:00
torsdag 9. september 2021 - kl.19:00

Butch Tribute – en hyllest til skeiv, kvinnelig maskulinitet!

I Butch Tribute gjør Marte Reithaug Sterud og Ann-Christin Kongsness en fysisk undersøkelse av kvinnelig maskulinitet. Som kvinnelige dansere har de blitt trent inn i danseteknikker med feminine idealer. Dette har i sterk grad farget deres bevegelsesspråk, selv i situasjoner der de “velger” hvordan de vil bevege seg. I Butch Tribute er deres tilstedeværelse og utøvelse basert på maskuline kvaliteter som tilbakeholdenhet, underdrivelse, tyngde og eksplosivitet. 

Som skeive kvinner har deres liv lagt føringer for hva de ønsker å fremstille på en scene. De er inspirert av butch; en term brukt om maskuline kvinner i det skeive miljøet, og opplevelsen av at marginalisering og usynliggjøring av butcher gjør at de står i fare for å oppfattes som stereotypier. Dette prosjektet er Sterud/Kongsness sitt bidrag til å mangfoldiggjøre representasjonen av denne identitetskategorien.

Butch Tribute består av tre forestillinger med hver sin framstilling av kvinnelig maskulinitet; Flørt, Roser og Flanelldrøm. Vi beveger oss fra feelgood-stemning i Flørt, er innom slagkraftig aktivisme i Roser, og ender opp i en butch-on-butch kjærlighetshistorie i Flanelldrøm.

*Den 9. september vil forestillingen bli etterfulgt av en visning av kortfilmer laget av Lorna Boschmann og en panelsamtale om verket Butch Tribute og filmene til Boschmann. Diskusjonen er kuratert i samarbeid med Skeiv Ungdom og begynner rett etter at kortfilmene er vist. Dette vil være et alkoholfritt arrangement.

Forestillingen presenteres i samarbeid med Trondheim Pride

Billetter ons. 08.09  Billetter tors. 09.09

Om Sterud/Kongsness

Sterud/Kongsness har alltid vært et skeivt fellesskap. Vi møtes gjennom vår personlige og teoretiske interesse for forholdet mellom dans og kropp, kjønn og performativitet. I vår forrige produksjon Soft Manifesto, med premiere på Black Box teater i 2015, jobbet vi med og ut i fra en androgyn og tvetydig kropp. Den hadde et lekent og flytende forhold til eget kjønnsuttrykk og beveget seg inn og ut av ulike kroppsligheter. I juni 2018 arrangerte vi Skeiv dansekunst – en samtalerekke (www.skeivdansekunst.no) under Oslo Pride. Her bidro seksten dansekunstnere som aktivt tar stilling til spørsmål rundt kjønnsuttrykk og seksualitet.  

Foto

Medvirkende

Utøvelse, koreografi, kunstnerisk ansvarlig: Ann-Christin Kongsness, Marte Reithaug Sterud
Musikk: Kari-Helene Blystad, Ragnhild Nelvik Bruseth
Låt “Vrimmel”: Av Anne Grete Preus, vokal av Frida Ånnevik.
Kunstnerisk Veiledning: Loan Ha, Per Roar, Hanne Frostad Håkonsen og Desiree Bøgh Vaksdal
Foto: Marin Håskjold
Co-produsert av: DansiT, Black Box Teater (Oslo), Kunsthuset Wrap og RAS I Sandnes
Støttet av: Kulturrådet, Fritt Ord og FFUK

English

Butch Tribute – A tribute to queer, female masculinity! 

In Butch Tribute, Marte Reithaug Sterud and Ann-Christin Kongsness  performs a physical exploration of female masculinity. As female dancers, they are trained in dance techniques with feminine ideals, which have greatly shaped their own language of movement. In Butch Tribute, their presence and performance are based on masculine qualities such as restraint, understatement, heaviness and explosiveness. 

As queer women, their lives have shaped what they want to present on stage. Sterud and Kongsness  are inspired by butch; a term used about masculine women in the queer community. They have experienced that the marginalization of butches means that they are at risk of being perceived as stereotypes. This project is their contribution to multiplying the representation of this identity category. 

Butch Tribute consists of three performances, each with its own representation of female masculinity; Flørt (Flirt), Roser (Roses) and Flanneldrøm (Flannel Dream). We move from a feelgood atmosphere in Flørt, stop by powerful activism in Roser, and end up in a butch-on-butch love story in Flanelldrøm.

*The performance on September 9. will be followed by a screening of video works by Lorna Boschman and a panel discussion on Butch Tribute and the Lorna Boschman works. The video works are all dealing with butch desire and butch gaze as a central thematic. The discussion is curated in collaboration with Skeiv Ungdom and begins after the screening. The discussion will be an alcohol free event.

The performance is presented in collaboration with Trondheim Pride

Tickets wed. 08.09  Tickets thu. 09.09

About Sterud / Kongsness
Sterud/Kongsness has always been a queer community. We meet through our personal and theoretical interest in the relationship between dance and body, gender and performativity. In our previous production Soft Manifesto, which premiered at Black Box Teater in 2015, we worked with, and from an androgynous and ambiguous body. It had a playful and fluid relationship to its own gender expression and moved in and out of various bodilinesses. In June 2018, we arranged Skeiv dansekunst – a series of conversations (www.skeivdansekunst.no) during Oslo Pride, where sixteen dance artists who actively take a stand on questions about gender expression and sexuality participated.

Credits:
Performers, choreography, artistic directors: Ann-Christin Kongsness, Marte Reithaug Sterud
Music: Kari-Helene Blystad, Ragnhild Nelvik Bruseth
Song “Vrimmel”: By Anne Grete Preus, vocal by Frida Ånnevik.
Foto: Marin Håskjold
Co-produced by: DansiT, Black Box Teater (Oslo), Kunsthuset Wrap og RAS I Sandnes
Supported by: Kulturrådet, Fritt Ord og FFUK