Dansenett Norge er et nasjonalt turnenettverk som arbeider for å gjøre danseforestillinger tilgjengelig for publikum, styrke infrastrukturen og skape økt interesse for dans i hele landet. Dansenett Norge er et samarbeid mellom Dansens Hus, Bærum Kulturhus Dans Sørøst-Norge, RAS Regional Arena for Samtidsdans, DansiT Koreografisk senter og Davvi Senter for scenekunst.

Koreografer og kompanier er velkomne til å søke til Dansenett Norge.

Denne søknadsrunden vil gjelde for turné våren 2026.

Les følgende før du søker

Det oppfordres til å søke i god tid før søknadsfristens utløp – ikke vent til siste liten!

Link til søknadsskjemaet finner du her!

Søknadsfrist: Onsdag 21. august kl. 13:00