Frist for henvendelse om intensjonsavtale i forbindelse med søknad til Kulturrådet 3. september 2024 er mandag 05. august 2024.

Innmeldingsskjema

Henvendelsene vil bli behandlet av kunstnerisk leder og kuraterende produsenter.

Svar gis i løpet av uke 33.