I tillegg til residenser og produksjon av dansekunst leies dansesalen ut til ulike virksomheter innen dans og bevegelse. Blant dagens leietakere finner vi ulike dansetilbud både for voksne og barn.

Danselaboratoriet

http://www.dansit.no/aktiviteter/hjem-kjaere-hjem-danselaboratoriet/

Danselaboratoriet er en arena for å eksperimentere med, utforske og skape dans i samtiden i møte mellom ulike mennesker. Arbeidet baserer seg på improvisasjon, kontaktimprovisasjon, partnerarbeid, koreografi og diskusjon om dans og bevegelse.

Danselaboratoriet består av en blanding av voksne profesjonelle og amatørdansere med funsjonsvariasjoner, og driftes fra 01.11.2021 av DansiT. Kunstnerisk leder er Ingeborg Dugstad Sanders.

Mandager kl. 18.00 – 20.00

  1. Kontakt: Ingeborg Dugstad Sanders – ingeborg@dansit.no / 93260291
Hjemmeside Facebook

Grupo Uniao Capoeira Trondheim

Capoeira er med sine afro-brasilanske røtter både en kamp, en lek og en dans. Musikk og rytme gir en fengende ramme til capoeira. En ‘capoeirista’ er leken, smidig og sterk – det blir du også!

Trenere er Anna Rongen, Anders Pettersen,  Max Keppler og Jonas Langset Hustad.

Nybegynnere er alltid velkommen. Prøv en drop-in time!

Mandager kl. 20.30 – 22.00
Onsdager kl. 19.15 – 21.15

  1. Kontakt: GUC Trondheim – guctrondheim@gmail.com / 94249365
Hjemmeside Facebook

Rabalderdans

Rabalderdans er et tilbud i kreativ dans og bevegelse for barn i barnehagealder.

Ukentlig påmelding via Eventbrite.

Gjennom ledet improvisasjon og øvelser utfolder vi oss til ulik musikk, leker med bevegelse og utforsker hva vi kan gjøre med kroppen. Bevegelse og dans – “kroppens språk” – er i fokus som samspill og lek.

Barna kan komme i vanlige klær, og det er fint om de er barbente. De voksne må gjerne være med og danse sammen med barna når det er plass til det.

Rabalderdans er støttet av Kulturenheten i Trondheim kommune og DansiT. Rabalderdans drives av Ingeborg Dugstad Sanders, Betty Nilsen og Svetlana Stokke i samarbeid med et team av pedagoger.

Tirsdager kl. 17.00 – 17.45

Dørene åpner kl 16.50 slik at det er god tid til å komme seg inn. Dansen starter kl. 17.00, og varer i 30-40 min.

  1. Kontakt: Rabalderdans – rabalderdans@gmail.com / 93260291
Hjemmeside facebook

Samtidsdans for voksne

Et kurs hvor du blir kjent med flere teknikker og aspekter ved samtidsdans. Vi jobber med ulike danseoppgaver, -øvelser og -fraser. Klassene gir deg mulighet til å utvikle ditt bevegelsesspråk, og gir en bedre forståelse for bevegelse og kroppens anatomi.

Passer for litt øvet/øvet. Info om priser og påmelding på facebooksiden. Det er også mulig med drop-in. Kurset undervises på engelsk/norsk av Anna Thu Schmidt.

Tirsdager kl. 20.15-21.45

  1. Kontakt: Anna Thu Schmidt – samtidsdansforvoksne@gmail.com
Facebook

PRAXIS Trondheim

PRAXIS Trondheim er et initiativ av og for trondheimsbaserte dansekunstnere, inspirert av PRAXIS Oslo. Ved å dele kunstnerisk praksis i form av ukentlige klasser og workshops tilbyr PRAXIS en plattform for utveksling, diskusjon og bevegelsesøvelse. PRAXIS er også åpent for erfarne bevegelsesutøvere fra andre disipliner enn dans.

PRAXIS Trondheim drives av Karoline Bergh Ellingsen, Gunhild Løhre, Anna Thu Schmidt og Nina Wollny.

  1. Kontakt: praxistrondheim@gmail.com
Hjemmeside Facebook

ImproDans Trondheim

ImproDans Trondheim ønsker å tilby et åpent, fritt og trygt rom for bevegelse og lydutforskning basert på dans, musikk og kontaktimprovisasjon for kunstnere fra alle disipliner, og bevegelses- og lydentusiaster i Trondheim. Prosjektet består av 3 deler: ImproJam, ImproLab og ImproStunt.

ImproJam er improvisasjonsdans for voksne. Ingen forkunnskaper er nødvendig, og du deltar på gulvet så mye som du vil. Klassen starter med ledet oppvarming etterfulgt av jam. Her kan du utforske bevegelser både alene og i møte med andre. Ulike kropper med ulike erfaringer kommer sammen til dans, og vi lar oss inspirere av hverandres kreativitet og danseglede.

ImproLab er workshops i improvisasjonsdans med spesielt fokus på møtet mellom bevegelse og musikk, slik at deltakerne kan gå inn og ut av rollene som musikere og dansere. Arrangementer starter med ledet workshop av Anna Thu Schmidt i samarbeid med invitert musikere etterfulgt av open jam.

ImproJam og ImproLab undervises på engelsk/norsk. Pedagog er Anna Thu Schmidt. Arrangementene på DansiT er gratis.

Mer informasjon finner du i egne event på facebook.

  1. Kontakt: ImproDans Trondheim v. Anna Thu Schmidt – improdanstrd@gmail.com
Facebook