Residens uke 22 / 2024

Residenskunstnerne for uke 22 er Raphaël Dely & Marine Theunissen fra LABORARE Collective. De skal arbeide med sitt koreografiske verk Rising Tides, og er fortiden i gang med research – og skapelsesfasen.

Rising Tides er et verk som omhandler klimakollaps og den forestående trusselen om stigende vannstand som senker mange territorier. Med dette som utgangspunkt oppsøker kunstnerne truede europeiske regioner som utmerker seg ved sine unike forhold til vann. De har lagt ut på en reise for å utforske disse regionene og ikke minst innbyggernes fantasi. Hva er deres tilpasnings – og beskyttelsesstrategier mot faren av stigende tidevann?

Foto: Raphaël Dely

Rising Tides tar sikte på å tilby et skånsomt svar på øko-angst og moderne kollapsteorier ved å dykke ned i menneskehetens transformative og adaptive potensial. Ved å ha samtaler med innbyggere i Venezia og med de som bor langs den belgiske, norske, nederlandske og britiske kystlinjen avslører de hvordan ulike mennesker ser for seg å leve med vann og hvordan de drømmer om vanndrevne transformasjoner. Disse innsiktene blir deretter utforsket gjennom koreografi, og gir liv til en visjon om motstandskraft og tilpasning.

Om kunstnerne

Marine Theunissen er en kunstner som jobber i skjæringspunktet mellom teater-, dans-, performance- og kunstig intelligens-teknologier. Hun engasjerer seg også i forskningsskaping i en akademisk kontekst og er interessert i bevegelses- og kunstig intelligens-teknologier som scenepartnere. Hun lager visuelle installasjoner og søker måter å formidle laboratoriearbeid på.

Raphaël Dely er en ikke-binær artist med en mangfoldig bakgrunn, som jobber i skjæringspunktet mellom interaktiv og digital kunst, poesi og eksperimentelle videospill. Opplært i kunsthistorie og spilldesign fokuserer de arbeidet sitt på offentlig engasjement og reaktivering av den kunstneriske opplevelsen gjennom digitale teknologier.

Involverte / samarbeidspartnere

  • Raphaël Dely (interaktiv designer og musiker – Frankrike og Canada) & Marine Theunissen (koreograf og regissør – Belgia og Canada)
  • Alanna Kraaijeveld (danser, Canada)
  • Giverny Welsch (danser, Canada)

Andre partnere:

Live Art Cultures og The Grange Project.