DansiT er en av åtte institusjoner som får tilskudd fra Kulturrådet gjennom forsøksordningen for aspiranter med funksjonsnedsettelser!

Vi gleder oss til å ansette Elen Øyen som dansekunstner, produsent og prosjektmedarbeider med særlig tilknytning til Danselaboratoriet, og som ressurs innen vårt arbeid med mangfold og tilrettelegging. Øyen ansettes i en økende stilling over tre år fra 2023 – 2025, med mål om en varig ansettelse i DansiT.

Les mer om aspirantordningen
Les mer om Danselaboratoriet