Vilje til å endre og kraft til å handle

DansiT er opptatt av å tilrettelegge for lokale og nasjonale dansekunstnere sine ideer og arbeid, og å interagere internasjonalt. Vi lever i en lokal-global tid hvor kulturell og kunstnerisk utveksling er viktig for vår utvikling som empatiske, ivaretakende, omsorgsfulle og kunnskapsrike mennesker. 

Denne høsten kan du oppleve en vifte av norske kvinnelige koreografer i DansiTs program. Koreografer som på ulike måter nettopp jobber med hvordan vi må og kan ivareta hverandre som mennesker, natur og samfunn – i samtiden, sammen, her og nå. Hvordan skape fellesskap mellom mennesker som havner på hver sin side av krig og konflikt. Hvordan skape tilhørighet og samhold. Hvordan være mer bevisst våre privilegier, dele og ta vare på hverandre og alt vi sameksisterer med. Her kan du lese mer om en av disse koreografene, Mia Habib, som er en veletablert dansekunstner i Norge, og som du kan treffe både under Olavsfest og i salong på Rosendal Kafé senere på høsten. 

Vi presenterer også ulike forestillinger i samarbeid med Dansenett Norge, Trondheim Pride og Rosendal Teater, så det er mye å se fram til for både store og små. Følg med på DansiTs nettsider og sosiale medier for alle våre aktiviteter inkludert; forestillinger, residens og studiovisninger, kompani-arbeid med Danselaboratoriet og Danseteateret, Rabalderdans, kunstnersamtaler, seminar og verksteder – vi håper du blir med i dansen!

“Tilgjengelig Gjøring” (TG) er et kunstnerisk utviklingsprosjekt som DansiT startet opp i fjor. TG består av en ekstern ekspert- og arbeidsgruppe, som skal oppleve og evaluere synstolkede forestillinger og berøringsvisninger i regi av DansiT. Prosjektet handler om å evaluere og videreutvikle hvordan dansekunst kan formidles og oppleves av publikum med helt eller delvis nedsatt syn, gjennom ulike tilbud som berøringsvisning og synstolkning. Arbeidsgruppa består av deltakere med ulik kompetanse, bakgrunn og innfallsvinkel på området, og sammen diskuterer, reflekterer, vurderer og lærer vi mer om hvordan vi kan gjøre dette interessant og relevant. 

Her er et utdrag fra et intervju med DansiTs ansatte Betty Nilsen og Ingeborg Dugstad Sanders, gjort av organisasjonen Balansekunst, som har støttet prosjektet TG: 

Vi ønsker å bli enda bedre på tilgjengeliggjøring av dansekunst. At alle skal kunne føle at de hører hjemme i publikum, og som deltakere i feltet. Kanskje kan vi med dette prosjektet inspirere andre til å lære seg å synstolke, slik at det blir et rikere tilbud for kunstinteresserte med synsnedsettelser. Mange tenker kanskje at dette er veldig komplisert, men vår erfaring er at det ikke nødvendigvis trenger å være det. Man må bare tenke godt igjennom hvordan man jobber med tilgjengeliggjøring, få kontakt med mennesker og invitere dem inn. Også må man lytte til dem, og være villig til å gjøre endringer. 

Vi gleder oss til den videre utviklingen av “Tilgjengelig Gjøring”, som videreføres nå i høst og neste vår, og som vi har en ambisjon om å bygge videre på og fra framover. 

Med dette prosjektet fortsetter vi å forvalte vår historie der ønsket om at flest mulig skal få tilgang og nærhet til dans, koreografi og kunst står sentralt. Dans som kunstform skal utfordres og utvides for å gi plass til flere og ulike kropper, livserfaringer og kunstneriske uttrykk. 

Alle ansatte i DansiT jobber fra dette verdigrunnlaget og utgangspunktet, og Betty Nilsen er den i DansiTs team som har et overordnet ansvar for tilgjengelighet tilknyttet vår aktivitet. Utover sin rolle og tittel som Kreativ produsent fikk hun i fjor derfor tilleggstittelen Tilgangskoordinator. Per i dag er det få scenekunstinstitusjoner med slike roller og titler i Norge, og for oss ble det et viktig signal både til kunstnere og publikum om hva vi står for, hva vi gjør, og hvem som kan kontaktes ved behov. 

Ved DansiT betyr rollen som tilgangskoordinator at Betty følger opp interne og eksterne prosesser på en slik måte at tilgang for flest mulig alltid er tenkt på, at det er en del av den daglige samtalen og lagt til rette for, og at vi følger opp tilgjengelighet fra ulike prosessers start til slutt. Det kan være alt fra praktiske løsninger, til hva som skal ivaretas av spørsmål, muligheter og behov i dialog med kunstnere og publikum. 

Vi er verken utlærte eller klarer å ivareta alle aspekter, men vi er dedikerte og trofaste. Slik vi ser det er vilje til endring og kraft til handling helt avgjørende for både kunstnerisk utvikling, mangfold og inkludering – og ikke minst å prøve, feile og lære sammen mens vi går.

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er Portrettbilde-Arnhild-Staal-Pettersen-edited-scaled.jpeg

Arnhild Staal Pettersen
Kunstnerisk og daglig leder