Dansefilm Fullt program Multiplié dansefestival
Pris
90/60
Sted
Cinemateket
Lengde
45 min
tirsdag 2. april 2019 - kl.18:30
onsdag 3. april 2019 - kl.17:00
onsdag 3. april 2019 - kl.18:00

Kunstnerisk utviklingsprosjekt Multiplié 2019 – bestillingsverk (dansefilm)

Heine Avdal & Yukiko Shinozaki / fieldworks er invitert til årets festival for å lage en dansefilm i samarbeid med to lokale dansekompanier.

Danselaboratoriet og Danseteateret 55+ er begge satsningsprosjekter ved Kulturenheten i Trondheim Kommune. De har eksistert i rundt 15 år og har fokus på improvisasjon, koreografi og eksperimentelle møter mellom ulike mennesker igjennom dans. Med dette som utgangspunkt, og med bakgrunn i deltagernes levde liv er yet still, we rise et unikt videoportrett av de to gruppene.

Portrettet skildrer Danselaboratoriet og Danseteateret 55+ i improviserte oppgaver utført i ulike situasjoner og på ulike steder med en relasjon til deres daglige liv. Hver enkelt person, og gruppen i sin helhet er invitert til å utforske grensene mellom abstrakte og konkrete bevegelsesmønstre.

Hvilke typer bevegelser tilhører spesifikke rom?
Hvor går grensene for å være på innsiden eller utsiden av rom, en bevegelse, eller en
tilstand?
Hva er det som binder oss til rom?
Når tilhører vi et sted, eller når blir et område, eller en plass, eller et rom, et sted hvor vi
finner tilhørighet?

Billetter

Om kunstnerisk utviklingsprosjekt

DansiT har tradisjon for å initiere og produsere kunstneriske utviklingsprosjekt innen community dance/sosial dansekunst i forbindelse med Multiplié dansefestival. Her inviteres gjestekunstnere som kan vise til arbeider av høy kunstnerisk kvalitet og med relevant erfaring og kunnskap til å samarbeide med ulike lokale aktører. Prosjektene utvikler de involvertes kompetanse, og skaper et personlig engasjement og en begeistring for dansekunsten blant deltakerne selv og i deres nærmiljø.

For DansiT gir de kunstneriske utviklingsprosjektene en unik mulighet til å komme i kontakt med ulike grupper i lokalsamfunnet, og til å bringe nye perspektiver inn som igjen bidrar til å utvide regionen og nasjonens kompetanse på fagfeltet.

Om Heine Avdal & Yukiko Shinozaki / fieldworks

Heine Avdal (Norge) har vært aktiv innen moderne dans, forestilling, video og visuell kunst. Etter å ha studert på KHIO (1991-94) og PARTS 1995-96 (Brussel), har han vært utøver for ulike kompanier. Han har samarbeidet med Mette Edvardsen, Liv Hanne Haugen og Lawrence Malstaf i «Sauna in Exile» (2005-06) og koreografert «horizontal plane» (2010) for Carte Blanche. Siden 2000 har Heine Avdal opprettet og produsert mer enn 20 forskjellige scenekunstprosjekter, oftest i samarbeid med Yukiko Shinozaki.

I de siste prosjektene har Heine Avdals fokus vært på distribuering av rom. Han spør hvordan romlige konvensjoner påvirker måten vi opplever og beveger oss gjennom private / offentlige rom. Tatt i betraktning folks forutfatninger av romlige konvensjoner og gjennom små skift eller manipulasjoner søker han etter uventede krysninger mellom forskjellige komponenter i et rom. I denne sammenhengen undersøker Avdal også hvordan teknologien blir brukt, eller kan brukes til å innhente nye betydninger og perspektiver på menneskekroppen og våre daglige omgivelser.

Yukiko Shinozaki (Japan) studerte klassisk ballett i Tokyo fra hun var 6 til 18 år. Etter videregående flyttet hun til USA for å studere moderne dans og psykologi ved Portland State University. Fra 1993 til 1997 bodde hun i NYC, hvor hun presenterte sitt eget arbeid på steder som Judson Church, St Marks Church og Merce Cunningham Studio. Hun danset også i produksjoner av Yasemeen Godder, Raimund Hoghe, Meg Stuart med flere. Siden flyttingen til Brussel i 1997 skapte Yukiko Shinozaki «Breaking through the roof of its house» (2005) og «Inner Horizon» (2005) sammen med den franske billedkunstneren Christelle Fillod og «hibi» (2007) med japansk koreograf Un Yamada. I over 20 år har Shinozaki samarbeidet med Heine Avdal på flere produksjoner.

Shinozakis arbeid fokuserer på interne kompleksiteter og motsetninger i kroppen. Transformasjonsprosessen spiller en viktig rolle i hennes bevegelsesspråk: Gjennom subtile skift og manipulasjoner omdannes kjente handlinger sakte til et ukjent landskap. Hun anser kunstneriske samarbeid som en viktig faktor i hennes arbeid, og hun integrerer bevisst tilfeldige elementer som kommer i møte med ulike kunstnere og situasjoner. Hun jobber ofte på en intuitiv måte, men hun er også fascinert av noe utover hennes fantasi.

 

Avdal og Shinozaki startet sammen sitt eget kompani fieldworks (tidligere ‘deepblue’).

Siden 2000 har de produsert mer enn 20 produksjoner, som alle har turnert internasjonalt.

De ulike produksjonene er opptatt av «performativitet» og muliggjør en åpen fortolkning av bevegelse som en heterogen kombinasjon av en rekke medier. Følgelig henter de elementer fra et bredt spekter av disipliner og kompetanse: performance, dans, visuell kunst, video, musikk og teknologi.

Forestillingene spiller på spenning og kontraster mellom kropp og gjenstander, kropp og sinn, fakta og fiksjon, det materielle og det usynlige, det organiske og det kunstige, … Tilbakevendende temaer i forestillingene inkluderer forholdet mellom utøver og tilskuer, den ikke-hierarkiske tilnærmingen til de ulike elementene i en forestilling, og utforskningen av både teatralske og ikke-teatrale miljøer.

fieldworks er laget for et bredt utvalg av steder / innstillinger, både offentlige og private; for teateret: you are here (2008), nothing’s for something (2012), et supermarked: Borrowed Landscape (2013), et hotellrom: Field Works-hotel (2011), et kontor: Field Works-office (2010), en konsertsal: The Otheroom (2016 – et samarbeid med komponisten Rolf Wallin), eller en hel bygning med omgivelser: carry on (2015). Avdal and Shinozaki’s siste produksjon unannounced (2017) ere n forestilling om fragmentering av tid og rom som utelukker konvensjonelle forskjeller mellom “utsiden” og “innsiden” av den estetiske hendelsen.

Om Danseteateret 55+ og  Danselaboratoriet

Danseteateret 55+ og Danselaboratoriet er to grupper som begge er en arenaer for å eksperimentere med, utforske og skape dans i samtiden i møte mellom ulike mennesker. Arbeidet baserer seg på improvisasjon, kontaktimprovisasjon, partnerarbeid, koreografi og diskusjon om dans og bevegelse.

Danseteateret 55+ består av hobbydansere over 55 år (med en gjennomsnittsalder godt over 80). Danselaboratoriet består av voksne dansere både med og uten funksjonshemming, profesjonelle og hobbydansere.

Begge gruppene er tilbud i regi av Kulturenheten i Trondheim kommune, henholdsvis under Seniorkultur og Tilrettelagt fritid.

Medvirkende

Konsept og koreografi: Heine Avdal & Yukiko Shinozaki / fieldworks

Skapt og utført i samarbeid med:
Dansetateret 55+ : Turi Østgaard, Randi Iversen, Inger Nestvold, Margit Ryum, Dårdi Øye Dyvik, Brit Moxnes, Amy Salberg, Inger Johanne Tangen, Astrid Loe Johansen, Bodil Dugstad, Gunvor Løkken, Cathrine Churchill, Elisabeth Jellestad, og kunstnerisk leder og pedagog for gruppen Arnhild Staal Pettersen.

Danselaboratoriet: Vibeke Meland, Borghild Bromstad, Urszula Borowiec, Liv- Karin Alm, Elen Øyen, Turi Kanutte Haugen, Kristin Nerdal, Frøy Reitan, Anne Marit Ligaard, Marthe Pande Rolfsen, Barbro Rønning, Celine Meillaud, Anne Karin Ekenes, Ingrid Rogndahl, Anna Thu Schmidt, og kunstnerisk leder og pedagog for gruppen Ingeborg Dugstad Sanders.

Film og redigering: Heine Avdal
Filmassistent: Gina Sandberg
Produsert av: DansiT, Heine Avdal og fieldworks
Støttet av: Kulturrådet og Kulturenheten i Trondheim Kommune