23. april 2020 - kl.10:00 1,5 time 100/gratis Sted: DansiT Fullt program Kurs og samtaler Multiplié dansefestival

Jump Rhythm® Technique: An Egalitarian Approach to Natural-Action, Rhythm-Driven Energy

Jump Rhythm® Technique er et jazz-rytmebasert system for bevegelsestrening som forvandler den bevegelige kroppen til et rytmisk nøyaktig slaginstrument. I Jump Rhythm® Technique lærer deltagerne øvelser og koreografi ved å artikulere rytme gjennom å synge «scat» stavelser, og engasjere både stemmen og kroppen i en samtidig utforskning av lyd og bevegelse.

Brandi Coleman (MFA, BA) er adjunkt i jazzdans ved Southern Methodist University hvor hun underviser i Jump Rhythm® Technique – et jazz-rytmebasert system for bevegelsestrening som forvandler den bevegelige kroppen til et rytmisk nøyaktig slaginstrument. Hun var utøvende medlem, prøveleder og assosiert kunstnerisk leder av Jump Rhythm® Jazz Project, et Emmy-prisbelønnet utøvende og undervisende kompani grunnlagt av Billy Siegenfeld. Kompaniet feirer den felles kjernen i jazzforestillingen – dans, sang og historiefortelling i rytmisk synkoperte energiutfall. Hun mottok en Emmy-pris for sin opptreden i PBS-dokumentaren Jump Rhythm Jazz Project: Getting There og har turnert nasjonalt og internasjonalt med JRJP. Som utøvende og undervisende kunstner har hun ledet residenser og mesterklasser ved universiteter over hele landet og internasjonalt, og hennes rytmedrevne koreografier er blitt presentert på scener over hele USA.

Brandis undervisningsfilosofi opprettholder en dyp respekt og forståelse for sammenflettingen av historiske, sosiale og kulturelle kontekster som er kjernen i jazzdans. Hennes nåværende forskning fokuserer på kjønnsuttrykk når det gjelder den legemlige estetikken og representasjonen av kvinner i jazzdans og koreografi.

Priser
Ordinær: 100kr
Med festivalpass: Gratis

ENGLISH

Jump Rhythm® Technique: An Egalitarian Approach to Natural-Action, Rhythm-Driven Energy

Jump Rhythm® Technique is a jazz-rhythm-based system of movement training that transforms the moving body into a rhythmically accurate percussion instrument. In Jump Rhythm® Technique, students learn exercises and choreography by articulating rhythm through scat-sung syllables, engaging both the voice and body in a simultaneous exploration of sound and movement.

Brandi Coleman (MFA, BA) is an assistant professor of jazz dance at Southern Methodist University where she teaches Jump Rhythm® Technique – a jazz-rhythm-based system of movement training that transforms the moving body into a rhythmically accurate percussion instrument. She was a performing member, rehearsal director, and associate artistic director of Jump Rhythm® Jazz Project, an Emmy Award winning performing and teaching company founded by Billy Siegenfeld, that celebrates the communal core of jazz performance – dancing, singing and storytelling in rhythmically syncopated bursts of energy. She received an Emmy Award for her performance in the PBS documentary Jump Rhythm Jazz Project: Getting There and has toured nationally and internationally with JRJP. As a performing and teaching artist, she has led residencies and master classes at universities across the country and internationally and her rhythm-driven choreography has been presented at venues throughout the United States.

Brandi’s teaching philosophy upholds a deep respect and understanding for the intertwining of the historical, social, and cultural contexts that are at the core of jazz dance. Her current research focuses on gender expression as it pertains to the embodied aesthetics and representation of women in jazz dance performance and choreography.

Prices
Ordinary: 100 NOK
With festival pass: Free