23. september 2016 - kl.10:00 5 timer 150/100/0 (medlem) Sted: DansiT Fullt program Kurs og samtaler

Hvordan og hvorfor blir man en gruppe? Hva definerer en gruppe?

I denne workshopen med Gui Garrido vil deltagerne arbeide med temaet samhold som utgangspunkt. Workshopens mål er å oppnå det Gui kaller collective efferverscene, som kan oversettes til «kollektiv sprudling» på norsk. Med dette menes en type energi som får mennesker til å handle annerledes enn de gjør til vanlig, og dermed være i stand til å nærme seg hverandre på en ny måte.

For å få til dette, blir deltagerne organisert som en struktur, en gruppe, hvor de bruker hverandre som arbeidsmateriale. På samme måte som man utformer et bygg i arkitekturfaget, skal utøverne utforme en koreografi, utvikle et kroppsspråk og et vokabular for bevegelse og deltakernes forskjellige relasjoner.

Under workshopen vil deltagerne dra nytte av gruppesamholdet som oppstår når individet oppdager at det er lettere å oppnå sine mål som gruppe, enn alene. På denne måten vil Gui få frem noe større, mer episk, i oss og la oss erfare at vi sammen kan skape noe storslagent. Én for alle, alle for én.

 

For å få så godt utbytte av workshopen som mulig, og en god opplevelse på kjøpet, anbefaler vi å se forestillingen Still standing you, som er en del av Avant Gardens festivalprogram under Bastard.

Workshopen er åpen for alle interesserte og foregår fra kl. 10 – 15 med en lunchpause på ca. 45 min.

Priser
Ordinær: 150 kr
Rabatt ved fremvisning av billett til Still standing you: 100 kr
DansiT-medlem: Gratis

Om Gui Garrido

Gui Garrido har base i Porto, hvor han er aktiv i den unge kunstscenen med selvorganiserte tverrfaglige plattformer. Som koreograf og utøver har han arbeidet med blant annet Ibrahim Quraishi, Mia Habib og Pieter Ampe.