Forestillinger Fullt program Multiplié dansefestival Utvidet program
Pris
Gratis
Sted
Ute
Lengde
4 timer
lørdag 24. april 2021 - kl.11:00
Forestillingen som skulle holdes under Multiplié dansefestival 2021 ble utsatt på grunn av situasjonen med koronaviruset.

Opplev dansekunst i dialog med byen 

Byen i bevegelse er et koreografisk utviklingsprosjekt initiert og produsert av DansiT. Fire lokale koreografer / dansekunstnere har utviklet individuelle soloer i dialog med Trondheims bybilde, med koreografisk veiledning av dansekunstner og koreograf Hooman Sharifi. Hver av kunstnerne har valgt seg et spesifikt sted i byen, og dette stedet ble utgangspunktet for det videre koreografiske arbeidet. Visningene under festivalen vil finne sted på de fire ulike stedene, i samspill med den daglige aktiviteten som finnes naturlig på stedet.

Kunstdans på gateplan – Michael Aspli (NO)

Bakklandet – krysset ved Gamle Bybro

Gatedanseren og gatemusikanten smelter sammen i kunstens verden og tar den med tilbake til gata. Det oppstår nyanser av kontraster og friksjon når stedets rå og direkte estetikk møter det abstrakte og poetiske uttrykket som vi er vant til å se på en scene.  

I dette møtet mellom verdener oppstår det nye spilleregler hvor tilskuerne og utøverne påvirker hverandre kontinuerlig. Utøverne tar hele tiden inn over seg de pulserende innflytelsene fra omverdenen og føyer seg inn i et komplekst samspill med det yrende livet rundt dem.

Michael Aspli er en allsidig dansekunstner fra Orkland. Hans interesser er sjangerflytende og strekker seg på tvers av både dansefeltet og kunstfeltet. De siste årene har Aspli vært interessert i sammenhengen mellom det materielle og det immaterielle; kropp og sjel, fysikk og psyke, og hvordan man i ulike tider har sett på forbindelsen mellom dem. I sitt kunstneriske arbeid undersøker han disse spørsmålene med dansen i sentrum for det hele. I tillegg til sitt eget arbeid er Aspli også medvirkende i kompanier som Frikar X (NO), Kronos Dance Company (NO), Jan Gold Experience (US) og Elizabeth White Creative (US) m.fl.

Foto: Arne Hauge

CROTONICX / BODYMEMORY 2021 – Loan TP Hoang (NO/VU)

Leve Danse Drømme Dø» i Tordenskioldsparken

Bodymemory er en rituell og rytmisk reise gjennom gåtefulle landskap som åpner opp for samspill og interaksjon i møte med publikum.

Kroppen er både vårt kompass og anker i en foranderlig og forutsigbar verden, hvor skillet mellom den som erfarer og det erfarte viskes ut gjennom kroppens evne til bevegelse, berøring og sansning. Fra fødsel til død er kroppen menneskets inngang til livserfaringer som kan innebære alt fra små subtile variasjoner til store, grensesprengende opplevelser.

Vi lever i en pandemisk tilværelse og en ny digital tid preget av globalt kaos, kollektiv forvirring, isolasjon, frykt og fremmedgjøring. Konstant påvirkning fra internett, reklame, nyheter og sosiale medier gjør at hjernen er så opptatt av digital teknologi og informasjon at den ikke lenger registrerer de naturlige og intuitive signalene som kommer fra kroppen.

Bodymemory utforsker og utfordrer den menneskelige evnen til å sanse, vurdere, huske, erfare og oppleve verden gjennom den levende og lyttende kroppens indre driv, og dens iboende evner til å hensette seg i bevissthetstilstander som gjør det mulig å dykke dypere inn i mystiske rom og ukjente verdener, til nye uttrykk og universer av metamorforse, forvandling og transformasjon. 

Den koreografiske utforskningsprosessen blander elementer fra Gabrielle Roth`s 5Rytmer dans, japansk butohdans med Kazuo Ohno og samtidsdans inspirert av Pina Bausch. Deres intuitive, improvisatoriske, spirituelle og nyskapende metoder har vært retningsgivende i utviklingen av det kunstneriske uttrykket.  

Loan TP Hoang har bakgrunn fra Nordic Black Theatreschool, 5Rytmer dans og alternative miljøer som Hausmania Kulturhus i Oslo og Karlsøyfestivalen i Troms hvor hun har utøvet sitt virke som dansekunstner siden 2001. Hun har vært medskapende utøver i forestillinger av koreografer som Lise Eger og Sølvi Edvardsen, og jobbet som danser, skuespiller, sanger og figurfører i flere tverrkunstneriske produksjoner med Teater OperaOmnia, Sirkus Xanti og Cirka Teater. Idag har Loan kunstbase på Svartlamon hvor hun er pådriver for Dans 5Rytmer Trondheim og kunstnerisk leder, koreograf og utøver i sitt eget kompani CROTONICX.

Foto: Arne Hauge

Atmospheres – Marie Rechsteiner (NO)

Cicignons plass

Forestillingen finner sted i et stadig foranderlig byrom, et rom med en egen rytme og flyt. Atmospheres tar del i denne rytmen og flyten av mennesker over tid og vil derfor være i konstant dialog med plassen. Det skapes en prosess med utgangspunkt i uttrykket «being-in-the-process-of-becoming» og verket vil kontinuerlig forandres og utvikles i samspill med publikum, rom og miljø. Utøverens identitet blir også flytende, og går i ett med stedets identitet, med luften, bakken, været, med menneskene, og inn i en tilstand av ikke-lineær tid. Forestillingen utforsker hvordan vi kan oppleve et sted gjennom alle sansene og skape en ny opplevelse av byrommet. I en (post)-pandemisk verden ønsker prosjektet å skape en større kroppslig opplevelse, og belyse viktigheten av å møte andre kropper i et felles rom. I en virkelighet som eksisterer utenfor vår digitale verden og som kun kan forstås gjennom en helhetlig kroppslig opplevelse.

“The invitation is not to show how inventive and imaginative you are, but how much you can notice what you ́re are already part of.” (Burgs, Mt. Wolf) 

Marie Rechsteiner er en norsk samtidsdanser og koreograf, med base i Trondheim og Berlin. Hun ble uteksaminert fra Universitetet i Stavanger i 2012 med en bachelor i dans og har siden vært engasjert i en rekke forestillinger og samarbeidsprosjekt, i tillegg til egen koreografisk praksis. En stor del av hennes arbeid er av tverrfaglig natur, der bevegelse er kombinert med lydkunst, videoprojeksjoner, og stedsspesifikk, improvisert interaksjon. Tematiske dreier hennes arbeider seg ofte rundt aktuelle samfunnstema og ser på hvordan samfunnets diskurser manifesteres i kroppen og kan komme til syne i det koreografiske arbeidet. Som utøver har hun jobbet med blant annet Malin Bülow, Cirka Teater, Jasper Siverts, Benoit Maubrey, Raffaella Galdi, Yan Leiva, Christian Falsnaes og Alexandra Pirici og vært en del av samarbeidsprosjektet Yngvesson/Rechsteiner. Hun har siden 2014 vært en del av studiokollektivet Garage – Atelier für Kunst und Tanz i Berlin.

Foto: Arne Hauge

OPEN – Anna Thu Schmidt (DE)

Powerhouse – Brattøra

OPEN er en interaktiv solo-forestilling som finner sted på innsiden av Powerhouse på Brattørkaia. I Norges største plusshus følger formen miljøet, bevegelsene følger formen og betrakteren følger bevegelsene. Stykket anerkjenner motsetningene mellom det lukkede, urbane rommet og den åpne himmelen over, hvor hele verden trenger inn. Som tilskuer kan du la blikket vandre opp og ned i en vertikal akse mellom danseren og den innrammede himmelen. Trialogen mellom utøver, publikum og sted inviterer til en multisensorisk opplevelse innenfor grensene av det skjulte rommet, og tilbyr nye måter å se, høre, være og møtes på. 

Anna Thu Schmidt er en Trondheim-basert dansekunstner som fokuserer på  improvisasjon, tverrfaglige prosjekter, stedsspesifikt arbeid og integrert dans. Som leder for ImproJAM / ImproLAB / ImproSTUNT ønsker hun å skape et åpent og trygt rom for bevegelse og lydimprovisasjon. Interessen for relasjonen mellom dans og annen kunst har ført til internasjonale samarbeid og forskning på hvordan de påvirker betrakteren. Hun tar med seg dette, og en fascinasjon for havet, inn i sitt nåværende prosjekt ‘How to read water’. Anna er en del av det integrerte dansekompaniet Danselaboratoriet, startet opp PRAXIS Trondheim og underviser Samtidsdans for voksne. Hun har en B.A. i dans i utdanning (ArtEZ University of the Arts Arnhem / Nederland) og M.A. i dansestudier (NTNU Trondheim / Norge).