26. november 2020 - kl.18:00 ca. 60 min Gratis Sted: DansiT Fullt program Kurs og samtaler Utvidet program

Hvilke kropper anses som i stand til å ha sex eller å starte en familie? Hvilke kropper produserer lyst, og hvilke betraktes som frastøtende? Hvordan påvirker språket vårt den måten kroppene våre eksisterer i hverandres fantasi?

NORMAL research er et kunstnerisk samarbeid mellom Daniel Mariblanca, Maria Terese Kittilsen og Ursula Kaufman. Den kunstneriske utforskningen springer ut ifra en dialog rundt temaer tilknyttet funksjonsnedsettelse og seksualitet. De undersøker i dette prosjektet hvordan det å leve med en funksjonsnedsettelse påvirker og samhandler med ideer om skjønnhet, kroppsrepresentasjon og reproduktive rettigheter, samt tilgangen til et sosialt, emosjonelt og profesjonelt liv.

Prosessvisningen vil bestå av tre deler: En demonstrasjon av den koreografiske utforskningen, en presentasjon av intervjuer med ulike mennesker som lever med en funksjonsnedsettelse, og til slutt en åpen samtale med publikum.

Få også med deg: Workshop: My body, my home av 71Bodies

Språk: Engelsk

Visningen er en del av sesongavslutningen med Carte Blanche og Rosendal Teater

Bestill plass

Medvirkende

Daniel Mariblanca ble født i Barcelona for 38 år siden. Siden 2016 har han vært basert i Norge, hvor han har jobbet som danser for Carte Blanche, og har dannet sitt eget kompani 71BODIES.

Maria Terese Kittilsen er en norsk dansekunstner. Hun er spesialisert i undervisning for dansere med ulike funksjonshemninger, og lever også selv med en usynlig funksjonshemming.

Ursula Kaufmann er en filmskaper med base i Barcelona. Arbeidet hennes søker å bidra til å reversere mangelen på representasjon for de som ikke inkluderes i hovedprivilegiene til det heteropatriarkalske samfunnet. Hun arbeider gjerne gjennom diskurser som dokumentar, skjønnlitteratur og andre narrative fortellermåter.

Av og med: Daniel Mariblanca, Maria Terese Kittilsen, Ursula Kaufmann
Støttet av:
CODA
Co-produsert av: Carte Blanche, DansiT

ENGLISH

Language: English

«NORMAL research» is an artistic collaboration between Daniel Mariblanca, Maria Terese Kittilsen and Ursula Kaufman. The artistic exploration springs from a dialogue on topics related to disability and sexuality. In this project, they investigate how living with a disability affects and interacts with ideas about beauty, body representation and reproductive rights, as well as access to a social, emotional and professional life.

This work in progress presentation will consist of three parts: a demonstration of the choreographic exploration, a presentation of interviews with different people living with a disability, and finally an open conversation with the audience.

The screening is a collaboration between DansiT and Rosendal Teater, and is part of the season finale with Carte Blanche and artists in the company.

BY/WITH

Daniel Mariblanca was born in Barcelona 38 years ago. Since 2016, he has been based in Norway, where he has worked as a dancer for Carte Blanche, and has formed his own company 71BODIES.

Maria Terese Kittilsen is a Norwegian dance artist. She specializes in teaching dancers with various disabilities, and even lives with an invisible disability.

Ursula Kaufmann is a filmmaker based in Barcelona. Her work seeks to help reverse the lack of representation for those who are not included in the main privileges of the heteropatriarchal society. She enjoys working through discourses such as documentaries, fiction and other storytelling methods.

Supported by: CODA
Co-produced by: Carte Blanche, DansiT