29. mars 2022 - kl.18:00 30. mars 2022 - kl.18:00 31. mars 2022 - kl.18:00 3 timer Gratis Sted: Rosendal Teater - Sal 2 Fullt program Kurs og samtaler Multiplié dansefestival Utvidet program

Aldersgrense 16 år

Playhouse lar deg gjenopprette kontakten med kroppen din og ønskene dine. Det er et sted for å gi slipp, en tryggere møteplass med en annen rytme. Du blir guidet gjennom Playhouse og inviteres til å knytte nye forbindelser gjennom fysisk kontakt med andre besøkende.

Det kan være en klem, en langsom dans eller en mild kamp der vi øver på samtykke og uttrykker våre ønsker. Alt skjer med ditt samtykke og du står fritt til å velge hvilke møter du vil være med på. Alt du trenger å gjøre er å følge enkle instruksjoner gitt av kunstnerne, du kan fritt ta del i aktivitetene som pågår. Det er ingen krav til deltakelse, du trenger ikke ha noen spesielle ferdigheter eller erfaringer for å delta, bare nysgjerrighet.

Du kan besøke Playhouse på forskjellige dager under festivalen. Besøkende kan komme og gå når som helst så lenge Playhouse er åpent, men vis respekt for det som skjer idet du forlater eller ankommer.

Verkstedet er første del av et koreografisk utviklingsprosjekt som har premiere under Multiplié 2023.

Bilder

Medvirkende

Konsept: Jarkko Partanen
Scenografi: Laura Haapakangas
Produksjon: WAUHAUS, Santarcangelo Festival (IT) & Vooruit (BE)
Støttet av: Arts Promotion Center Finland, Nordic Culture Point, KK NORD og Kulturrådet

English

Playhouse is an event which offers a chance for reconnecting with our bodies and desires. A space for letting go, a safer meeting place with a different rhythm. In Playhouse there is a guided program where visitors are accompanied to make new connections through physical contact with other festival goers.

In Playhouse this can be a hug, a slow dance, or gentle fight through which we practise consent and expressing our desires. Everything happens with your consent and you are free to choose which encounters you want to take part in. All it takes is to follow simple instructions guided by the artists and freely join in the activities in progress. There are no requirements for participation: you don’t need to have any special skills or experiences to take part, just curiosity. 

You can visit Playhouse on different days during the festival. Visitors can come in and leave the space at any time when Playhouse is open, but please be respectful to what’s going on while entering and exiting

This workshop is first phase in research, which will culminate at next year´s Multiplié  as a new performance.