25. mars 2022 - kl.15:00 26. mars 2022 - kl.13:00 27. mars 2022 - kl.13:00 1 time Betal det du kan 75kr – 250kr Sted: Kristiansten festning Forestillinger Fullt program Multiplié dansefestival

PREMIERE – Fredag 25.03

I SUPERNOVAS prosjekt PILEGRIM skal vi ut mellom trærne, over byen, og traske oss inn i skråning og uoversiktlig kratt, i bokstavelig og metaforisk forstand. Vi møtes som fremmede på det som kanskje og kanskje ikke er et sted for åpenbaring. PILEGRIM er en iscenesatt kunstnerisk prosess der vi går oss vill, og deler villfarelsene med publikum.

PILEGRIM foregår på Småbergan ved Kristiansten festning, og er for en og en publikummer om gangen. Forestillingen varer i en time inkludert vandring til og fra stedet. Oppmøtested er Ravnkloa, forestillingen inkluderer 20 minutter utendørs vandring, vennligst kle deg etter været. Har du behov for tilrettelegging under forestillingen, vennligst ta kontakt på forhånd.

OBS! Ved kjøp av billetter velger du først priskategori, i neste steg velger du starttidspunkt, velg kun et starttidspunkt!
Billettsalget avsluttes en time før første visning.

Billetter 25.03  Billetter 26.03  Billetter 27.03

Medvirkende

Idé, koreografi, utøvere: SUPERNOVA v/Ida Gudbrandsen, Rikke Baewert, Loan Ha 

Kostyme: Tanja Andreeva 

Co-produsent: DansiT

Støttet av: Norsk Kulturråd, Fond for lyd og bilde og Fond for utøvende kunstnere

Takk til TOU og SPRITEN Kunsthall for residenser

Om SUPERNOVA og kunstnerne

SUPERNOVA
Rikke Baewert, Loan Ha og Ida Gudbrandsen er alle utøvende dansere som gjennom 10-15 år har samarbeidet i ulike konstellasjoner. I 2016 stiftet de gruppen SUPERNOVA der de bruker sin utøvende kompetanse til produksjon av egne koreografiske verk. Gjennom arbeidet utforsker de påstanden om at utøverens perspektiv produserer og muliggjør andre typer kunstneriske valg enn en prosess styrt utenfra (i det de kaller utøvende koreografi). En konsekvens er at arbeidet virkelig må være prosessorientert: kroppslige erfaringer er ledestjerne og navigeringsverktøy for å spesifisere konsepter og bevegelsesmateriale både i prosessene og i utøvelsen av verkene. Tydeligheten og koblingene oppdages gjennom den tenkende og erfarende kroppen.

Rikke Baewert er utdannet ved Kunsthøgskolen i Amsterdam, AHK 1997-2001. Hun har i perioden 1997-2018 danset og samarbeidet med et bredt spekter av koreografer og hatt omfattende nasjonal, nordisk og internasjonal turnevirksomhet. Siden 2004 har Baewert hovedsakelig jobbet som medskapende utøver i Impure Company/Hooman Sharifi, siden 2014 har hun også jobbet som kompaniets produsent og som Sharifis koreografiassistent under produksjonen While they are floatingmed Carte Blanche våren 2017. Hun holder i tillegg workshops og har undervist på bl.a. KHIO, PRODA og Skolen for Samtidsdans/Høyskolen for Dansekunst. Rikke hadde Statens Arbeidsstipend for yngre kunstnere fra 2011-2013.

Loan Ha er utdannet ved Skolen for Samtidsdans i Oslo og P.A.R.T.S. (2002-06) i Brussel. Fra 2007-2015 jobbet hun som medskapende utøver i Impure Company v/ koreograf Hooman Sharifi, hvor hunvar med på å skape og turnere over 10 ulike produksjoner i inn-og utland. Andre samarbeid som medskapende dansekunstner; Kristina Gjems, LANDING, Ludvig Uhlbors, Mia Habib, Pia Maria Roll, Harald Beharie, Sandy Williams, Karstein Solli, Bodycartography m.fl. Hun har over flere år undervist på Høyskolen for Dansekunst og KHIO i Oslo. Loan ble tildelt Statens kunstnerstipend i 2009-2011 og 2015-2018. Har siden 2015 vært ansatt i Skuespiller- & Danseralliansen. 

Ida Gudbrandsen er utdannet ved Spin Off Forstudium i Dans (2004-2005) og Den Norske Balletthøyskole (2006-2009). Hun jobber som skapende utøver i Landing (som hun driver sammen med Venke Sortland), SUPERNOVA, og i andre samarbeid og andres prosjekter, som Bøler Samvirkelag. Ida har jobba med Impure Company/Hooman Sharifi, Bananaz, Steffi Lund, Mia Habib, Ludvig Uhlbors, Pia Maria Roll, Flukt, Katrine Kirsebom og Eva-Cecilie Richardsen. Hun har også jobbet som produsent, vært leder for den nasjonale feiringen av Dansens Dager og siden 2010 har hun vært med å arrangere Praxisfestivalen og lavterskelscenen MIND THE GAP. Ida hadde Statens Arbeidsstipend for yngre kunstnere fra 2014-2016 og har siden 2017 vært ansatt i Skuespiller- og Danseralliansen.

English

In SUPERNOVA’s project PILEGRIM, we will go out between the trees, over the city, and trudge into the slope and confusing scrub, in a literal and metaphorical sense. On foot and alone. We meet as strangers in what may and may not be a place of revelation. PILEGRIM is a staged artistic process where we get lost and share the delusions with the audience.

PILEGRIM takes place on Småbergan by Kristiansten fortress, and is for one and one audience at a time. The performance lasts one hour including walking to and from Ravnkloa. The performance includes a walk of about 20 minutes, so please come dressed according to weather. If you need assistance during the performance, please contact ticket office.

When ordering a ticket: First pick a price category, in the next step choose timeslot. Please choose only one starting time!
The ticket sales will be stopped one hour before the first performance each day.

SUPERNOVA
Rikke Baewert, Loan Ha and Ida Gudbrandsen are all dancers that have collaborated in various constellations over the last 10-15 years. In 2016, they founded the group SUPERNOVA, where they use their expertise to produce their own choreographic works. Through their work, they explore the claim that the performer’s perspective produces and enables other types of artistic choices, other than a process controlled from the outside (in what they call performing choreography). One consequence is that the work must really be process-oriented: bodily experiences are the guiding stars and navigation tool for specifying concepts and movement material both in the processes and in the performance of the works. The clarity and connections are discovered through the thinking and experienced body.