2. april 2019 - kl.20:00 45 min 150 / 120 Sted: DansiT Dansenett Norge Forestillinger Fullt program Kurs og samtaler Multiplié dansefestival

Betydningen av bevegelse – kropp og språk er uatskillelig

Hvordan opplever, erfarer og forstår vi dans?

I performanceforedraget Betydningen av bevegelse vekselvis danser og forteller Cecilie Lindeman Steen om erfaringer og opplevelser av dans og det å danse. Hun danser og snakker seg gjennom forskjellige koreografiske teknikker og virkemidler, samt begreper som ofte relateres til dans; bevegelse i tid og rom. Ved å bryte det hele ned og ta for seg enkle prinsipper, gir Steen eksempler på hvordan mening kan oppstå i dans og hvordan dansen kan virke inn på oss rent kinestetisk og fysisk. Hun henter eksemplene både fra egne erfaringer med å danse, og opplevelser av å selv være publikum.

Fortellingene og eksemplene er hentet fra verk og arbeid av flere kjente norske, samt noen internasjonale koreografer. Performanceforedraget er derfor også en slags enkel dansehistorisk innføring, men er først og fremst laget med ønske om å kunne åpne opp for at dans kan erfares, forstås og oppleves på ulike måter.

Billetter

Om Cecilie Lindeman Steen

Cecilie Lindeman Steen har arbeidet som dansekunstner i over 30 år, i hovedsak knyttet til det frie scenekunstfeltet, med unntak av to år i Carte Blanche, samt engasjementer ved Riksteatret, Rikskonsertene og Det Norske Teatret. Hun har medvirket i godt over hundre produksjoner samt enkeltstående forestillinger, improvisasjoner, arrangementer og konserter. Virksomheten omfatter nasjonal, nordisk og europeisk turnévirksomhet. Steen mottok Danseinformasjonens ærespris for sitt virke som dansekunstner i 2017

Medvirkende

Av og med: Cecilie Lindeman Steen
Produsert av: MovingStone
Foto: Danseinformasjonen
Utviklet og realisert i januar 2013 på oppdrag fra Danseinformasjonen og Kedja, Writing Movement