Paneldebatt om sosiale medier

7. november 2014 - kl.13:25 1 time Fri entré! Sted: Verkstedhallen Scene Fullt program Kurs og samtaler

Med co-produksjonen Cme ønsker Kompani Trondheim å undersøke hvordan sosiale media påvirker vår egen hverdag.

Hvilke historier forteller nettsteder som Facebook, Snapchat og Instagram oss? Og hvilke fortellinger slipper vi egentlig selv gjennom «sensuren»? I etterkant av forestillingen fredag 7. november arrangerer Kompani Trondheim og DansiT en paneldebatt med samme tema. Det er mulig å overvære debatten selv om man ikke har sett forestillingen, bare møt opp i Lobbyen på Verkstedhallen senest kl. 13.25.

Paneldeltakere

Debatten ledes av dansekonsulent Eivind Haugland. Foruten en representant fra Kompani Trondheim, sitter følgende personer i panelet:

Thomas Wold er doktorgradsstipendiat ved Psykologisk institutt, NTNU, og forfatter av boken «Mediegenerasjonen: Barn og unge i det nye medielandskapet» sammen med Ingunn Hagen. Han har bl.a. forsket på barn og unges bruk av nye medier, og på hvilke medieuttrykk som anses som problematiske i demokratiske samfunn.

Ane Røvik Wahlen er masterstudent ved Institutt for voksnes læring og rådgivningsvitenskap på NTNU. Hun har en bachelor i kultur- og samfunnsfag med fordypning i teatervitenskap fra Universitetet i Oslo, samt skuespillerbakgrunn med utdanning fra NISS. Temaet for Wahlens masterprosjekt er karrierebygging og konstruksjon av identiteter hos unge voksne.

Kristian Nødtvedt Knudsen er stipendiat i drama/teater fagdidaktikk ved NTNU Program for lærerutdanning (PLU). Han har en bachelor i Dramaturgi fra Århus Universitet og en master i Dramapedagogikk fra Høgskolen i Bergen. Nødtvedt Knudsen har i tillegg arbeidet som frilans dramapedagog, teaterinstruktør og improvisatør. Med sitt doktorgradsprosjekt ønsker han å undersøke hvordan dramafaget kan stimulere til kritisk refleksjon omkring bruken av sosiale medier.